Lịch chia cổ tức – Phát hành thêm cổ phiếu APG, GEX, SGT, HAH, TEG

APG – CTCP Chứng khoán APG – Đã thông qua việc nhận chuyển nhượng 700.000 cổ phần tại CTCP Đầu tư Cụm công nghiệp APG từ ông Vương Ngọc Nguyên. Bên cạnh đó, APG cũng nhận chuyển nhượng 1,2 triệu cổ phần tại CTCP Điện sinh khối BPW Cẩm Thủy từ ông Nguyễn Hồ Hưng.

GEX – CTCP Tập đoàn Gelex – Đã thông qua việc triển khai phát hành hơn 70,3 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2020 theo tỷ lệ 100 : 9 (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 9 cổ phiếu mới). Thời gian thực hiện trong quý IV/2021.

SGT – CTCP Công nghệ Viễn thông Sài Gòn – Đã thông qua việc triển khai phát hành hơn 74 triệu cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 1 : 1, với giá dự kiến 10.000 đồng/cổ phiếu. Thời gian thực hiện trong năm 2021.

HAH – CTCP Vận tải và Xếp dỡ Hải An – Công ty đã có thông báo đăng ký bán toàn bộ hơn 1,38 triệu cổ phiếu quỹ hiện có từ ngày 28/10 đến 26/11 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh.

TEG – CTCP Năng lượng và Bất động sản Trường Thành – Đã thông qua việc chuyển nhượng 400.000 cổ phần sở hữu tại CTCP Trường Thành Thành Đạt, tương ứng tỷ lệ 20% với giá không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phần. Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2021.