Lịch chia cổ tức – Phát hành thêm cổ phiếu APG, HCM, KDC, GEX, PTC, VNL, HCM, API, PVC, QTC, MST

APG – CTCP Chứng khoán APG – Ngày 3/12 chốt quyền chào bán hơn 73,15 triệu cổ phiếu phổ thông cho cổ đông hiện hữu với mức giá 10.000 đồng/CP. Tỷ lệ thực hiện là 1:1 (cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được 01 quyền mua, cứ 01 quyền mua được mua 01 cổ phiếu mới).

HCM – CTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh – Ngày 16/12 sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện chi tạm ứng cổ tức đợt 1/2021 cho cổ đông bằng tiền mặt với tỷ lệ 5%. Dự kiến thời gian thanh toán vào ngày 13/01/2022.

KDC – CTCP Tập đoàn Kido – Đã thông qua phương án dùng hơn 22,87 triệu cổ phiếu quỹ để chia thưởng cho cổ đông hiện hữu. Chi tiết sẽ được thông báo sau.

GEX – CTCP Tập đoàn Gelex – Ngày 29/11 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2020, ngày đăng ký cuối cùng là 30/11. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 100:9 (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 9 cổ phiếu mới), tương đương GEX sẽ phát hành thêm hơn 70,3 triệu cổ phiếu trong đợt này.

PTC – CTCP Đầu tư và Xây dựng Bưu điện – Đã thông qua việc bán toàn bộ 1,7 triệu cổ phiếu quỹ hiện có theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh, với giá không thấp hơn 15.000 đồng/cổ phiếu. Dự kiến hoàn thành trong quý I/2022.

VNL – CTCP Logistics Vinalink – Ngày 18/11, HĐQT đã thông qua việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2021 bằng tiền mặt theo tỷ lệ 7%. Ngày đăng ký cuối cùng dự kiến chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức vào 08/12/2021 và thanh toán từ ngày 24/12/2021.

HCM – Tổng CTCP Chứng khoán TP.HCM – Ngày 15/12 là ngày giao dịch không hưởng quyền tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2021, ngày đăng ký cuối cùng là 16/12. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 5%, thanh toán bắt đầu từ ngày 13/1/2022.

API – CTCP Đầu tư châu Á – Thái Bình Dương – Thông báo, đã bán ra 1 triệu cổ phiếu quỹ từ ngày 02/11 đến 19/11 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh.

PVC – Tổng CTCP Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí – Ngày 06/12 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2020, ngày đăng ký cuối cùng là 07/12. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 4,5%, thanh toán bắt đầu từ ngày 24/12/2021.

QTC – CTCP Công trình Giao thông vận tải Quảng Nam – Ngày 29/11 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2020, ngày đăng ký cuối cùng là 30/11. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 15%, thanh toán bắt đầu từ ngày 15/12/2021.

MST – CTCP Đầu tư MST – Ngày 09/12 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2020, ngày đăng ký cuối cùng là 10/12. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 2%, thanh toán bắt đầu từ ngày 24/12/2021.