Lịch chia cổ tức – Phát hành thêm cổ phiếu APS, DMC, TDH, KHG, SLS, VMS, VEA

APS – CTCP Chứng khoán châu Á – Thái Bình Dương – APEC dự kiến phát hành 1,1 triệu cổ phiếu ESOP với giá phát hành là 10.000 đồng/CP, tổng giá trị tương ứng là 11 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự kiến trong quý IV sau khi được UBCKNN chấp thuận.

DMC – CTCP Xuất nhập khẩu Y Tế Domesco – Domesco sẽ trả cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 25% (tương ứng 01 cổ phiếu được nhận 2.500 đồng). Thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 10/12. Với hơn 34,7 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Công ty sẽ phải chi gần 87 tỷ đồng để thanh toán cổ tức cho cổ đông.

TDH – CTCP Phát triển Nhà Thủ Đức – Công ty dự kiến toán toàn bộ 12.916.126 cổ phiếu tại CTCP Phát triển Nhà Daewon – Thủ Đức, tương đương 40% vốn điều lệ với giá chuyển nhượng dự kiến là 81,6 tỷ đồng. Thời gian chuyển nhượng dự kiến trong vòng 2 tháng kể từ ngày thông qua kế hoạch.

KHG – CTCP Bất động sản Khải Hoàn Land – Đã thông qua phương án phát hành 300 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ không chuyển đổi, với một trong số các tài sản đảm bảo là 42 triệu cổ phiếu KHG.

SLS – CTCP Mía đường Sơn La – Ngày 08/10 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2020 – 2021, ngày đăng ký cuối cùng là 11/10. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 80%, thanh toán bắt đầu từ ngày 26/10/2021.

VMS – CTCP Phát triển Hàng Hải – Ngày 08/10 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2020, ngày đăng ký cuối cùng là 11/10. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 12%, thanh toán bắt đầu từ ngày 26/10/2021.

VEA – Tổng công ty Máy động lực và máy nông nghiệp Việt Nam – CTCP – Ngày 13/10 tới đây, VEAM sẽ chốt quyền chia cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 4,627%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 462,7 đồng. Thời gian thanh toán cổ tức dự kiến từ ngày 15/11/2021.