Lịch chia cổ tức – Phát hành thêm cổ phiếu BCM, NTC, SIP, RCL, SST, GMX, TKU, VND

Tổng Công ty Đầu tư và phát triển công nghiệp – CTCP (BCM): Ngày 13/12 – ngày ĐKCC nhận cổ tức đợt 2/2020 bằng tiền tỷ lệ 4% (01 cổ phiếu nhận 400 đồng). Thời gian thanh toán 30/12/2021.

VND – CTCP Chứng khoán VNDirect – Đã bán ra hơn 5,91 triệu cổ phiếu quỹ từ ngày 11/11 đến 25/11 theo phương thức khớp lệnh, với giá bán bình quân 74.939 đồng/cổ phiếu.

CTCP Khu công nghiệp Nam Tân Uyên (NTC): Ngày 17/12 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 80% (01 cổ phiếu nhận 8.000 đồng). Thời gian thanh toán 17/6/2022.

PHR – CTCP Cao su Phước Hòa – Ngày 06/12 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức còn lại năm 2020, ngày đăng ký cuối cùng là 07/12. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 20%, thanh toán bắt đầu từ ngày 14/12/2021.

CTCP Đầu tư Sài Gòn VRG (SIP): Ngày 8/12 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền tỷ lệ 18% (01 cổ phiếu nhận 1.800 đồng). Thời gian thanh toán 17/12/2021.

DAG – CTCP Tập đoàn Nhựa Đông Á – Ngày 13/12/2021 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc phát hành cổ phiếu năm 2022 và sửa đổi điều lệ cho phù hợp với điều lệ sau đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu. Thời gian lấy ý kiến cổ đông từ 20/12/2021 đến 5/1/2022.

CTCP Địa ốc Chợ Lớn (RCL): Ngày 10/12 – ngày ĐKCC nhận cổ tức đợt 2/2020 bằng tiền tỷ lệ 4% (01 cổ phiếu nhận 400 đồng). Thời gian thanh toán 27/12/2021.

CTCP Thương mại Bia Sài Gòn Sông Tiền (SST): Ngày 8/12 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 273,26% (01 cổ phiếu nhận 27.326 đồng). Thời gian thanh toán 22/12/2021.

HAX – CTCP Haxaco – Đã thông qua phương án triển khai phát hành 1,8 triệu trái phiếu riêng lẻ với mệnh giá 100.000 đồng/tp. Đây là loại trái phiếu chuyển đổi, không có tài sản đảm bảo, kỳ hạn 18 tháng. Lãi suất cố định 3%/năm, được thanh toán tại thời điểm chuyển đổi thành cổ phiếu hoặc tại thời điểm trái phiếu đáo hạn nếu không thực hiện chuyển đổi.

CTCP Gạch ngói gốm xây dựng Mỹ Xuân (GMX): Ngày 20/12 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền tỷ lệ 6% (01 cổ phiếu nhận 600 đồng). Thời gian thanh toán 12/1/2022.

VSI – CTCP Đầu tư và Xây dựng Cấp thoát nước – Ngày 14/12 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức đợt 1 năm 2021, ngày đăng ký cuối cùng là 15/12. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 14%, thanh toán bắt đầu từ ngày 30/12/2021.

CTCP Công nghiệp Tung Kuang (TKU): Ngày 6/12 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 20% (01 cổ phiếu nhận 2.000 đồng). Thời gian thanh toán 20/12/2021. Bên cạnh đó Công nghiệp Tung Kuang còn chốt danh sách cổ đông phát hành gần 6,5 triệu cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Tỷ lệ phát hành 1.000:200. Giá trị phát hành theo mệnh giá gần 65 tỷ đồng. Nguồn vốn phát hành lấy từ quỹ đầu tư phát triển.

CTF – CTCP City Auto – Ngày 7/12 tới đây sẽ chốt danh sách cổ đông phát hành gần 4,1 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2019. Tỷ lệ phát hành 6%, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận về 6 cổ phiếu mới.

TVB – CTCP Chứng khoán Trí Việt – Đã thông qua việc phát hành 5,3 triệu cổ phiếu ESOP, với giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

DNP – CTCP Nhựa Đồng Nai – Thông báo sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ phiếu vào ngày 02/12/2021. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 01/12/2021.

HT1 – CTCP Xi măng Hà Tiên 1 – Ngày 09/12 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2020, ngày đăng ký cuối cùng là 10/12. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 12%, thanh toán bắt đầu từ ngày 28/12/2021.