Lịch chia cổ tức – Phát hành thêm cổ phiếu BID, DSN, VSM, NAV, PAI, VCB, BAF, SCR, VJC, HHS, VHC, AGM 

Ngân hàng TMCP Đầu tư phát triển Việt Nam  (BID): Ngày 24/12 ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 2% (01 cổ phiếu nhận 200 đồng). Thời gian thanh toán 24/1/2022. Đồng thời BIDV cũng chốt danh sách cổ đông phát hành 1.036.522 cổ phiếu trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận còn lại lũy kế đến năm 2019 và lợi nhuận còn lại sau thuế, sau trích lập các quỹ và chia cổ tức bằng tiền năm 2020. Tỷ lệ phát hành 100:25,77119312.

CTCP Công viên nước Đầm Sen (DSN): Ngày 29/12 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 15% (01 cổ phiếu nhận 1.500 đồng). Thời gian thanh toán 26/1/2021. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2021.

VSM – CTCP Container Miền Trung – Ngày 23/12 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức đợt 1 năm 2021, ngày đăng ký cuối cùng là 24/12. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 5%, thanh toán bắt đầu từ ngày 10/1/2022.

CTCP Công nghiệp Cao su Bình Long (MH3): Ngày 29/12 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 20% (01 cổ phiếu nhận 2.000 đồng). Thời gian thanh toán 20/5/2021.

CTCP Nam Việt (NAV): Ngày 20/12 – ngày ĐKCC nhận cổ tức bổ sung năm 2020 và tạm ứng cổ tức năm 2021 tỷ lệ 17% (01 cổ phiếu nhận 1.700 đồng), trong đó bổ sung cổ tức năm 2020 tỷ lệ 10% và tạm ứng cổ tức năm 2021 tỷ lệ 7%. Thời gian thanh toán 30/12/2021.

CTCP Công nghệ thông tin, Viễn thông và tự động hóa dầu khí (PAI): Ngày 31/12 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 6% (01 cổ phiếu nhận 600 đồng). Thời gian thanh toán 25/1/2021.

VCB – Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Vietcombank – Ngày 9/12, HĐQT đã có nghị quyết thông qua việc trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt theo tỷ lệ 12% và năm 2019 bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 27,6%. Theo đó, ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức vào 23/12/2021 và thanh toán cổ tức bắt đầu từ 05/1/2022.

BAF – CTCP Nông nghiệp BAF Việt Nam – Đã thông qua việc nhận chuyển nhượng 14,85 triệu cổ phần, tương ứng 99% vốn điều lệ tại CTCP Thức ăn chăn nuôi RICO Tây Ninh, với giá 10.000 đồng/cổ phần.

SCR – CTCP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín – Đã thông qua việc nhận chuyển nhượng 14 triệu cổ phần, tương đương 20%/vốn điều lệ tại CTCP Thương mại và Xây dựng Phước Tân, với giá trị tối đa 330 tỷ đồng.

VJC – Công ty cổ phần hàng không Vietjet – Quý 3/2021 ghi nhận doanh thu vận tải hàng không đạt hơn 1.365 tỷ đồng, nỗ lực đạt hòa vốn. Lũy kế 9 tháng đầu năm doanh thu đạt hơn 6.384 tỉ đồng, lợi nhuận 9 tháng đầu năm đạt hơn 44,5 tỷ đồng.

Về kết quả tài chính hợp nhất, Vietjet ghi nhận doanh thu quý 3/2021 đạt 2.654 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng là 10.210 tỷ đồng.

HHS – CTCP Hoàng Huy – Công ty sẽ phát hành gần 33 triệu cổ phiếu phổ thông trả cổ tức năm 2020 cho cổ đông, tỷ lệ 25:3 (cổ đông sở hữu 25 cổ phiếu được nhận 3 cổ phiếu mới). Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá là gần 330 tỷ đồng.

Đồng thời, HHS cũng sẽ phát hành 13,7 triệu cổ phiếu thưởng nhằm tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo tỷ lệ 20:1 (cổ đông sở hữu 20 cổ phiếu được nhận 1 cổ phiếu mới).

HHS – CTCP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy – Đã thông qua việc trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 25:3 và cổ phiếu thưởng theo tỷ lệ 20:1.

VHC – CTCP Vĩnh Hoàn – Đã thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt theo tỷ lệ 20%. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức vào 22/12/2021 và thanh toán bắt đầu từ ngày 31/12/2021.

AGM – CTCP Xuất nhập khẩu An Giang – Đã thông qua việc góp vốn thành lập Công ty TNHH Thương mại Louis – Angimex. Theo đó, Công ty mới có vốn điều lệ 20 tỷ đồng và AMG góp 49% và CTCP Xuất nhập khẩu Louis Rice góp 51%.