Lịch chia cổ tức – Phát hành thêm cổ phiếu BID, TNH, OPC, SFI, S4A, TNT, VCI, API, PRE

BID – Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – BIDV – Ngày 10/12 đã có nghị quyết thông qua ngày 24/12/2021 sẽ chốt danh sách cổ đông trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt theo tỷ lệ 2%, thanh toán bắt đầu từ ngày 24/1/2022 và bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 100 -25,771.

TNH – CTCP Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên – Đã thông qua việc trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 25%. Thời gian thực hiện trong quý IV/2021 hoặc quý I/2022.

OPC – CTCP Dược phẩm OPC – Ngày 20/12 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức đợt 1 năm 2021, ngày đăng ký cuối cùng là 21/12. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 10%, thanh toán bắt đầu từ ngày 28/12/2021.

SFI – CTCP Đại lý vận tải Safi – Đã thông qua việc tạm ứng cổ tức 2021 bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 50%, tương đương SFI sẽ phát hành thêm hơn 7,01 triệu cổ phiếu mới trong đợt này. Thời gian thực hiện dự kiến trong tháng 1/2022.

S4A – CTCP Thủy điện Sê San 4 – Ngày 21/12 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức đợt 2 năm 2020, ngày đăng ký cuối cùng là 22/12. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 10%, thanh toán bắt đầu từ ngày 12/01/2022.

TNT – CTCP Tập đoàn TNT – Đã thông qua việc nhận chuyển nhượng 84 lô đất tại dự án Tổ hợp thương mại, tài chính, dịch vụ và nhà ở Thiên Lộc (huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) của CTCP Đầu tư Xây dựng Bất động sản Trí Nguyễn, với giá 165 tỷ đồng.

VCI – CTCP Chứng khoán Bản Việt – VCSC – Ngày 17/12 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức đợt 1 năm 2021, ngày đăng ký cuối cùng là 20/12. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 12%, thanh toán bắt đầu từ ngày 29/12/2021.

API – CTCP Đầu tư châu Á – Thái Bình Dương – Đã thông qua việc phát hành 1,82 triệu cổ phiếu ESOP, với giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

PRE – Tổng CTCP Tái Bảo hiểm PVI – Ngày 16/12 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức đợt 1 năm 2021, ngày đăng ký cuối cùng là 17/12. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 9%, thanh toán bắt đầu từ ngày 30/12/2022.