Lịch chia cổ tức – Phát hành thêm cổ phiếu BID, VND, VCG, RAL, NSC, DGC, NRC, DHP

BID – Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – BIDV – Ngày 23/12 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2020, ngày đăng ký cuối cùng là 24/12.

Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 2%, thanh toán bắt đầu từ ngày 24/1/2022, cổ tức bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 100 : 25,77 (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 25,77 cổ phiếu mới), tương ứng BID sẽ phát hành thêm hơn 1,03 tỷ cổ phiếu mới trong đợt này.

VND – CTCP Chứng khoán VNDirect – Đã thông qua việc phát hành chào bán hơn 434,94 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ 1:1, với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Bên cạnh đó, VND còn dự kiến phát hành hơn 347,95 triệu cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu (cổ phiếu thưởng) theo tỷ lệ 80%.

VCG – Tổng CTCP Vinaconex – Đã thông qua việc mua 57,82 triệu cổ phiếu tại CTCP Đầu tư và Phát triển Du lịch Vinaconex (VCR). Dự kiến giao dịch thành công, VCG sẽ nâng sở hữu tại VCR lên 107,1 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 51%.

RAL – CTCP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông – Đã thông qua việc chào bán 11 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, theo tỷ lệ 12,075 -11, với giá 93.000 đồng/cổ phiếu.

NSC – CTCP Giống cây trồng Việt Nam – Ngày 16/12, HĐQT đã thông qua việc trả cổ tức đợt 2 năm 2020 bằng tiền mặt theo tỷ lệ 20%. Chi tiết sẽ được thông báo sau.

DGC – CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang – Ngày 29/12 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2021, ngày đăng ký cuối cùng là 30/12. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 10%, thanh toán bắt đầu từ ngày 11/1/2022.

NRC – CTCP Tập đoàn Danh Khôi – Đã thông qua phương án phát hành 4 triệu cổ phiếu ESOP, với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Thời gian thực hiện dự kiến từ quý IV/2021-Quý I/2022.

DHP – CTCP Điện cơ Hải Phòng – Ngày 05/1/2022 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2020, ngày đăng ký cuối cùng là 06/1. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 5%, thanh toán bắt đầu từ ngày 21/1/2022.