Lịch chia cổ tức – Phát hành thêm cổ phiếu BMP, DVP, C32, TVP, BMC, PNT, TUG, CII, NHT, CC1, NVB, VDB, DL1

CTCP Nhựa Bình Minh (BMP): Ngày 17/1 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền tỷ lệ 12,5% (01 cổ phiếu nhận 1.250 đồng). Thời gian thanh toán 10/2/2022.

DVP – CTCP Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ – Ngày 17/1 là ngày giao dịch không hưởng quyền tạm ứng cổ tức năm 2021, ngày đăng ký cuối cùng là 18/1. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 15%, thanh toán bắt đầu từ ngày 27/1/2022.

C32 – CTCP CIC39 – Ngày 13/1 là ngày giao dịch không hưởng quyền tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2021, ngày đăng ký cuối cùng là 14/1. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 12%, thanh toán bắt đầu từ ngày 26/12022.

CTCP Dược TV.Pharm (TVP): Ngày 17/1 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền tỷ lệ 15% (01 cổ phiếu nhận 1.500 đồng). Thời gian thanh toán 15/2/2022.

CTCP Khoáng sản Bình Định (BMC): Ngày 19/1 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 8% (01 cổ phiếu nhận 800 đồng). Thời gian thanh toán 28/1/2022.

CTCP Kỹ thuật xây dựng Phú Nhuận (PNT): Ngày 17/1 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền tỷ lệ 3% (01 cổ phiếu nhận 300 đồng). Thời gian thanh toán 25/1/2022.

CTCP Lai dắt và vận tải Cảng Hải Phòng (TUG): Ngày 20/1 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền tỷ lê 6% (01 cổ phiếu nhận 600 đồng). Thời gian thanh toán 10/2/2022.

CII – CTCP Đầu tư Hạ tầng kỹ thuật TP.HCM – Ngày 7/1, HĐQT đã có nghị quyết thông qua việc bán hơn 44,32 triệu cổ phiếu quỹ. Chi tiết sẽ được thông báo sau.

NHT – CTCP Sản xuất và Thương mại Nam Hoa – Đã thông qua ngày 21/1 tới đây sẽ chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức đợt cuối năm 2020 bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 5:1.

CC1 – Tổng Công ty Xây dựng số 1 – CTCP – Công bố Giấy chứng nhận đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng do UBCKNN cấp ngày 5/1/2022. Theo đó Tổng Công ty xây dựng số 1 được cấp giấy chứng nhận chào bán gần 205,3 triệu cổ phiếu ra công chúng.

NVB – Ngân hàng TMCP Quốc Dân – Thông báo kế hoạch chào bán 150 triệu cp cho cổ đông hiện hữu với giá chào bán 10,000 đồng/cp. Theo đó, ngày 18/01/2022 là ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 17/01/2022. Thời gian chuyển nhượng quyền mua sẽ từ 07/02/2022 đến hết ngày 21/02/2022.

VDB – CTCP Vận tải và chế biến than Đông Bắc – Sẽ chốt danh sách cổ đông phát hành gần 1,26 triệu cổ phiếu trả cổ tức và cổ phiếu thưởng. Trong đó phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2020 tỷ lệ 10% và phát hành cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tỷ lệ 9%. Tổng tỷ lệ phát hành 19%.

SHP – CTCP Thủy điện miền Nam – Ngày 7/1, HĐQT thống nhất ngày 21/2 tới đây sẽ chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 8%, tương đương SHP sẽ phát hành thêm hơn 7,49 triệu cổ phiếu mới trong đợt này.

DL1 – CTCP Tập đoàn Alpha Seven – Thông báo phát hành hơn 5,05 triệu cổ phiếu để trả cổ tức theo tỷ lệ 100:5 (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu nhận 5 cổ phiếu mới. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức vào 10/2/2022.