Lịch chia cổ tức – Phát hành thêm cổ phiếu BTT, OGC, HTN, PDB

BTT – CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành – Ngày 28/10 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2020, ngày đăng ký cuối cùng là 29/10. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 7%, thanh toán bắt đầu từ ngày 11/11/2021.

OGC – CTCP Tập đoàn Đại Dương – Đã thông qua chủ trương bán toàn bộ cổ phần sở hữu tại CTCP Đầu tư PVR Hà Nội (PVR) theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Hiện tại, OGC đang nắm giữ hơn 11,04 triệu cổ phiếu PVR, tỷ lệ 21,27%.

HTN – CTCP Hưng Thịnh Incons – Đã thông qua việc phát hành hơn 39,6 triệu cổ phiếu để trả cổ tức theo tỷ lệ 100 : 18 (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 18 cổ phiếu mới). Thời gian thực hiện trong năm 2021.

PDB – CTCP Tập đoàn Đầu tư DIN Capital – Đã thông qua việc đầu tư mua 1,1 triệu cổ phần tại CTCP Cosmos Housing từ bên chuyển nhượng là Công ty TNHH Đầu tư Plutus Việt Nam, với giá 10.000 đồng/cổ phần.