Lịch chia cổ tức – Phát hành thêm cổ phiếu CMG, VAV, THI, NBB

CMG – CTCP Tập đoàn Công nghệ CMC Đã thông qua kế hoạch trả cổ tức 2020 bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 9% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 9 cổ phiếu mới), tương ứng CMG sẽ phát hành thêm gần 9 triệu cổ phiếu trong đợt này. Ngày chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức vào 04/11/2021.

VAV – CTCP Viwaco – Sẽ phát hành mới 16 triệu cổ phiếu theo tỷ lệ 100%, tương ứng cổ đông sở hữu mỗi 1 cổ phần VAV sẽ nhận về 1 cổ phiếu mới. Vốn điều lệ dự kiến tăng gấp đôi từ 160 tỷ đồng lên 320 tỷ đồng.

THI – CTCP Thiết bị điện – Đã thống nhất việc hoãn chi trả cổ tức năm 2020 trong thời hạn 6 tháng (tính từ ngày 29/10/2021).

NBB – CTCP Đầu tư Năm Bảy Bảy Đã thông qua việc sử dụng hơn 21,9 triệu cổ phiếu quỹ để chia cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 7:25 (cổ đông sở hữu 25 cổ phiếu sẽ được nhận 7 cổ phiếu).