Lịch chia cổ tức – Phát hành thêm cổ phiếu FMC, FCN, IDV, SJE, SGR, SFC

FMC – CTCP Thực phẩm Sao Ta – Đã thông qua chào bán hơn 6,5 triệu cổ phiếu, tương đương 11,1% số lượng cổ phiếu đang lưu hành cho CTCP Chăn nuôi CP Việt Nam. Giá chào bán 50.000 đồng/cp, số tiền thu được khoảng 327 tỷ đồng để bổ sung nguồn vốn kinh doanh, tăng năng lực tài chính và khả năng cạnh tranh. Thời điểm thực hiện sau khi được sự chấp thuận của UBCKNN nhưng không chậm hơn quý I/2022.

FCN – CTCP Fecon – Ngày 15/11 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2020, ngày đăng ký cuối cùng là 16/11. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 3%, thanh toán bắt đầu từ ngày 30/12/2021.

IDV – CTCP Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc – Đã thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt theo tỷ lệ 5%. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức vào 15/12/2021, và thanh toán trong khoảng thời gian từ 25/12/2021 đến 08/1/2022.

SJE – CTCP Sông Đà 11 – Đã thông qua việc trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt theo tỷ lệ 5%. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức vào 22/11/2021 và thanh toán bắt đầu từ ngày 24/12/2021.

SGR – CTCP Địa ốc Sài Gòn – Ngày 30/11 tới đây sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện trả cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 15%, tương ứng cổ đông sở hữu mỗi 1 cổ phiếu sẽ nhận về 1.500 đồng. Thời gian thanh toán dự kiến là ngày 20/12/2021.

SFC – CTCP Nhiên liệu Sài Gòn – Ngày 19/11 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức đợt 1 NĐTC 2020 – 2021, ngày đăng ký cuối cùng là 22/11. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 18%, thanh toán bắt đầu từ ngày 15/12/2021.