Lịch chia cổ tức – Phát hành thêm cổ phiếu FOX, API, NET, PVM, TKA, THW, FHS, POW, TNG

CTCP Viễn thông FPT (FOX): ngày 30/9 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 21/1/2021.

CTCP Đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương (API): Ngày 6/10 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 3% (01 cổ phiếu nhận 300 đồng). Thời gian thanh toán 29/10/2021. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2021 dự kiến vào 3/11/2021.

CTCP Bột giặt NET (NET): Ngày 1/10 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 60% (01 cổ phiếu nhận 6.000 đồng). Thời gian thanh toán 20/10/2021.

CTCP Máy – Thiết bị dầu khí (PVM): Ngày 4/10 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 27/10/2021.

CTCP Bao bì Tân Khánh An (TKA): Ngày 6/10 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 12% (01 cổ phiếu nhận 1.200 đồng). Thời gian thanh toán14/10/2021.

CTCP Cấp nước Tân Hòa (THW): Ngày 1/10 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 5,9% (01 cổ phiếu nhận 590 đồng). Thời gian thanh toán 20/10/2021.

FHS – CTCP Phát hành sách Thành phố Hồ Chí Minh – Sẽ chốt danh sách cổ đông phát hành hơn 3,64 triệu cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Tỷ lệ phát hành 40%, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận về 40 cổ phiếu mới.

SVT – CTCP Công nghệ Sài Gòn Viễn Đông – Ngày 01/10 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2020, ngày đăng ký cuối cùng là 04/10. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 20%, thanh toán bắt đầu từ ngày 19/10/2021.

POW – Tổng CTCP Điện lực Dầu khí Việt Nam – Ngày 30/9 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2020, ngày đăng ký cuối cùng là 01/10. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 2%, thanh toán bắt đầu từ ngày 04/11/2021.

FIT – CTCP Tập đoàn F.I.T – Đã thông qua phương án phát hành 8 triệu cổ phiếu ESOP, với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Số lượng cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm.

TNG – CTCP Đầu tư và Thương mại TNG – Dự kiến phát hành hơn 6,36 triệu cổ phiếu để trả cổ tức theo tỷ lệ 100:8, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 8 cổ phiếu mới. Số cổ phiếu lẻ thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.

EMS – Tổng Công ty Chuyển phát nhanh Bưu Điện – CTCP – Thông báo sẽ chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu vào ngày 01/10/2021. Ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 30/09/2021.

PDR – CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt – Công ty sẽ phát hành 2.700 trái phiếu với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu. Thời điểm phát hành dự kiến trong tháng 9/2021.