Lịch chia cổ tức – Phát hành thêm cổ phiếu HCM, PVC, AVL, VNL, QPH, INK, VSI, CMD

CTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HCM): Ngày 16/12 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền tỷ lệ 5% (01 cổ phiếu nhận 500 đồng). Thời gian thanh toán 12/1/2022.

Tổng Công ty Hóa chất và dịch vụ Dầu khí – CTCP (PVC): Ngày 7/12 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền tỷ lệ 4,5% (01 cổ phiếu nhận 450 đồng). Thời gian thanh toán 24/12/2021.

CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản An Giang (ACL): Ngày 24/12 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền tỷ lệ 6% (01 cổ phiếu nhận 600 đồng). Thời gian thanh toán 5/1/2022.

CTCP Logistics Vinalink (VNL): Ngày 8/12 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền tỷ lệ 7% (01 cổ phiếu nhận 700 đồng). Thời gian thanh toán 24/12/2021.

CTCP Thủy điện Quế Phong (QPH): Ngày 9/12 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 20% (01 cổ phiếu nhận 2.000 đồng). Thời gian thanh toán 28/12/2021.

CTCP In Hàng Không (IHK): Ngày 1/12-  ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 7% (01 cổ phiếu nhận 700 đồng). Thời gian thanh toán 15/12/2021.

CTCP Đầu tư và xây dựng Cấp thoát nước (VSI): Ngày 15/12 – ngày ĐKCC nhận cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền tỷ lệ 14% (01 cổ phiếu nhận 1.400 đồng). Thời gian thanh toán 30/12/2021.

CTCP Vật liệu xây dựng và trang trí nội thất Thành phố Hồ Chí Minh (CMD): Ngày 24/12 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức đợt 2/2021 bằng tiền tỷ lệ 15% (01 cổ phiếu nhận 1.500 đồng). Thời gian thanh toán 12/1/2021.