Lịch chia cổ tức – Phát hành thêm cổ phiếu HHS, DMC, TTB, TNC, AGG, PHC, VNF, SLS, MLS, NRC, SLD, TSC, CC1

HHS – CTCP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy – Thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc, phát hành hơn 32,96 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2020 theo tỷ lệ 12%. Bên cạnh đó là kế hoạch phát hành hơn 13,73 triệu cổ phiếu thưởng theo tỷ lệ 5%.

DMC – CTCP Xuất nhập khẩu Y tế Domesco – Ngày 25/10 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2020, ngày đăng ký cuối cùng là 26/10. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 25%, thanh toán bắt đầu từ ngày 10/12/2021.

TTB – CTCP Tập đoàn Tiến Bộ – Ngày 5/10, Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE) đã có quyết định nhắc nhở trên toàn thị trường đối với TTB. Nguyên nhân do, TTB liên tục vi phạm quy định công bố thông tin trên thị trường.

TNC – CTCP Cao su Thống Nhất – Ngày 21/10 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2020, ngày đăng ký cuối cùng là 22/10. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 20%, thanh toán bắt đầu từ ngày 05/11/2021.

AGG – CTCP Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia – Đã thông qua việc phát hành hơn 91 triệu cổ phiếu mới, trong đó, chào bán hơn 82,75 triệu cổ phiếu cho cổ đông theo tỷ lệ 1:1 với giá 10.000 đồng/cổ phiếu và hơn 8,27 triệu cổ phiếu còn lại để trả cổ tức theo tỷ lệ 10%.

PHC – CTCP Xây dựng Phục Hưng Holdings – Đã thông qua việc triển khai phát hành hơn 22,87 triệu cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu, trong đó, chào bán hơn 12,87 triệu cổ phiếu và 10 triệu cổ phiếu chào bán thông qua đấu giá.

VNF – CTCP Vinafreight Đã thông qua việc phát hành hơn 1,25 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2020 theo tỷ lệ 5%. Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2021.

SLS – CTCP Mía đường Sơn La – Ngày 08/10 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2020-2021, ngày đăng ký cuối cùng là 11/10. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 80%, thanh toán bắt đầu từ ngày 26/10/2021.

MLS – CTCP CTCP Chăn nuôi Mitraco – Đã công bố quyết nghị sẽ chốt danh sách trả cổ tức đợt 2/2020 bằng tiền tỷ lệ 27,1%, tương ứng 1 cổ phiếu được nhận 2.710 đồng. Ngày đăng ký cuối cùng chốt quyền chia cổ tức là ngày 19/10, thời gian thanh toán dự kiến từ ngày 28/10/2021.

NRC – CTCP Tập đoàn Danh Khôi – Dự kiến phát hành thêm hơn 4 triệu cổ phiếu để trả cổ tức với tỷ lệ 5%, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 5 cổ phiếu mới. Số cổ phiếu lẻ thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.

SLD – Công ty cổ phần Địa ốc Sacom – Ngày 28/6/2021, công ty đã phát hành 237,5 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ, kỳ hạn 24 tháng, lãi suất phát hành thực tế là 10,5%/năm, trả lãi 6 tháng một lần.

TSC – CTCP Vật tư Kỹ thuật nông nghiệp Cần Thơ – Dự kiến chào bán hơn 49 triệu cp ra công chúng với giá 10,000 đồng/cp. Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2021 (sau khi được UBCKNN chấp thuận). Nếu phát hành thành công, vốn điều lệ của TSC sẽ tăng từ hơn 1.476 tỷ đồng lên gần 1.969 tỷ đồng. Tỷ lệ phát hành là 3:1 (sở hữu 3 cp sẽ được mua 1 cp phát hành thêm).

CC1 – Tổng Công ty Xây dựng Số 1 – CTCP – Sẽ chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức bằng cổ phiếu. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 13/10/2021. CC1 dự kiến phát hành gần 4,4 triệu cp trả cổ tức năm 2020 cho cổ đông với tỷ lệ phát hành là 4%, nghĩa là cổ đông sở hữu 100 cp được nhận 4 cp phát hành thêm. Sau khi phát hành, vốn điều lệ của CC1 sẽ tăng thêm gần 44 tỷ đồng, lên gần 1.144 tỷ đồng