Lịch chia cổ tức – Phát hành thêm cổ phiếu IDC, HCT

IDC – Tổng CTCP IDICO – Ngày 09/11 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2021, ngày đăng ký cuối cùng là 10/11. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 24%, thanh toán bắt đầu từ ngày 25/11/2021.

HCT – CTCP Thương mại Dịch vụ Vận tải Xi măng Hải Phòng – Ngày 23/11 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2020, ngày đăng ký cuối cùng là 24/11. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 2%, thanh toán bắt đầu từ ngày 22/12/2021.