Lịch chia cổ tức – Phát hành thêm cổ phiếu KHG, NBB, GEG, SFC, SFI, TDT, VNF

KHG – CTCP Khải Hoàn Land – Đã thông qua việc triển khai phương án phát hành 144 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, với giá dự kiến 16.000 đồng/cổ phiếu.

NBB – CTCP Đầu tư Năm Bảy Bảy – Đã thông qua việc điều chỉnh thời gian trả cổ tức đợt 1 năm 2020 từ thông báo cũ là 24/11/2021 sang ngày 03/11/2021.

GEG – Công ty cổ phần Điện Gia Lai – Đã huy động thành công 7 triệu trái phiếu, tương đương 700 tỷ đồng. Kỳ hạn của trái phiếu do GEG phát hành nói trên là 36 tháng kể từ ngày phát hành.

Để cập nhật thông tin nhanh hơn báo qua điện thoại, bạn xem hướng dẫn: Tạo tài khoản chứng khoán Techcombank

SFC – CTCP Nhiên liệu Sài Gòn – Đã thông báo tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt theo tỷ lệ 18%. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức vào 22/11/2021.

SFI – CTCP Đại lý Vận tải Safi – Đã thông qua việc tạm ứng cổ tức còn lại năm 2021 với tỷ lệ 5% bằng tiền mặt. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức vào 22/11/2021.

TDT – CTCP Đầu tư và Phát triển TDT – Thông báo, ngày 10/11/2021 sẽ chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2020 và thực hiện quyền mua hơn 4,64 triệu cổ phiếu phát hành thêm. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 100:15, cổ phiếu phát hành thêm theo tỷ lệ 3:1 với giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

VNF – CTCP Vinafreight – Thông báo, ngày 11/11 tới đây sẽ chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 20:1 (cổ đông sở hữu 20 cổ phiếu được nhận 1 cổ phiếu), tương đương VNF sẽ phát hành thêm hơn 1,25 triệu cổ phiếu mới trong đợt này.