Lịch chia cổ tức – Phát hành thêm cổ phiếu LSS, TNC, DMC, TAR, VC7

LSS – CTCP Mía Đường Lam Sơn – Đã thông qua việc bán hơn 1,44 triệu cổ phiếu quỹ theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Chi tiết sẽ được thông báo sau.

TNC – CTCP Cao su Thống Nhất Ngày 21/10 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2020, ngày đăng ký cuối cùng là 22/10. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 20%, thanh toán bắt đầu từ ngày 05/11/2021.

DMC – CTCP Xuất nhập khẩu Y tế Domesco – Ngày 25/10 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2020, ngày đăng ký cuối cùng là 26/10. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 25%, thanh toán bắt đầu từ ngày 10/12/2021.

TAR – CTCP Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An – Đã thông qua việc triển khai phát hành 25 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho 6 nhà đầu tư cá nhân với giá 18.000 đồng/cổ phiếu. Thời gian thực hiện dự kiến trong quý IV/2021.

Ngoài ra, TAR cũng đã có quyết định chuyển nhượng quyền sử dụng khu đất hơn 10.900 m2 tại phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ, với giá không thấp hơn 300 tỷ đồng.

VC7 – CTCP Tập đoàn BGI Thông báo, ngày 21/10 tới đây sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua hơn 24 triệu cổ phiếu phát hành thêm theo tỷ lệ 1:1, với giá 10.000 đồng/cổ phiếu.