Lịch chia cổ tức – Phát hành thêm cổ phiếu LTG, VPH, ICN, MTV, BBS, CMP, LLM, VDM, HNT

CTCP Tập đoàn Lộc Trời (LTG): Ngày 27/10 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 15% (01 cổ phiếu nhận 1.500 đồng). Thời gian thanh toán 23/11/2021.

CTCP Vạn Phát Hưng (VPH): Ngày 26/10 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 6% (01 cổ phiếu nhận 600 đồng). Thời gian thanh toán 11/11/2021.

CTCP Đầu tư xây dựng dầu khí Idico (ICN): Ngày 29/10 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 20% (01 cổ phiếu nhận 2.000 đồng). Thời gian thanh toán 18/11/2021.

Để cập nhật thông tin nhanh hơn báo qua điện thoại, bạn xem hướng dẫnĐăng ký khoản chứng khoán Techcombank

CTCP Dịch vụ môi trường và công trình đô thị Vũng Tàu (MTV): Ngày 2/11 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 25/11/2021.

CTCP Vicem Bao bì Bút Sơn (BBS): Ngày 27/10 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 7% (01 cổ phiếu nhận 700 đồng). Thời gian thanh toán 12/11/2021.

CTCP Cảng Chân Mây (CMP): Ngày 28/10 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 2,33% (01 cổ phiếu nhận 233 đồng). Thời gian thanh toán 10/11/2021.

Tổng Công ty lắp máy Việt Nam – CTCP (LLM): Ngày 27/10 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 2% (01 cổ phiếu nhận 200 đồng). Thời gian thanh toán 29/11/2021.

CTCP Viện nghiên cứu dệt may (VDM): Ngày 25/10 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 và trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận còn lại bằng tiền tỷ lệ 6,1091% (01 cổ phiếu nhận 610,91 đồng), trong đó trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 5%. Thời gian thanh toán 15/11/2021.

CTCP Xe điện Hà Nội (HNT): Ngày 26/10 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 2,3% (01 cổ phiếu nhận 230 đồng). Thời gian thanh toán 26/11/2021.

PC1 – CTCP Xây lắp Điện I – Dự kiến trả cổ tức năm 2020 với tỷ lệ 20%, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu nhận 20 cổ phiếu mới, tương ứng sẽ phát hành thêm gần 38,24 triệu cổ phiếu. Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách nhận cổ tức là 5/11/2021.

Bên cạnh đó, công ty cũng sẽ phát hành hơn 5,7 triệu cổ phiếu ESOP cho nhân viên, tương ứng tỷ lệ 3% tổng số cổ phiếu đang lưu hành với giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

VCG – Tổng CTCP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam – Đã thông qua kế hoạch tái cấu trúc tại CTCP Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp (mã CK: BDT – UPCoM). Theo đó, VCG sẽ chào bán 24,13% vốn điều lệ BDT, tương ứng giá trị khoản đầu tư theo phương pháp vốn chủ sở hữu là 266,3 tỷ đồng và ghi nhận là công ty liên kết.