Lịch chia cổ tức – Phát hành thêm cổ phiếu MSB, DGW, DQC, AAT, CLL, NAG, NRC, PVS

MSB – Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam – Ngày 07/10 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2020, ngày đăng ký cuối cùng là 08/10. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 30%, tương đương MSB sẽ phát hành thêm 352,5 triệu cổ phiếu mới trong đợt này.

DGW – CTCP Thế giới số – Digiworld triển khai phương án phát hành 500.000 cổ phiếu ESOP, chiếm 0,57% số lượng cổ phiếu đang lưu hành của công ty. Giá phát hành 40.000 đồng/cp. Lượng cổ phiếu ESOP sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành. Thời điểm thực hiện quý IV.

DQC – CTCP Bóng đèn Điện Quang – Ngày 24/9 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2020, ngày đăng ký cuối cùng là 27/9. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 5%, thanh toán bắt đầu từ ngày 31/3/2021.

AAT – CTCP Tiên Sơn Thanh Hóa – Ngày 15/9, HĐQT đã thông qua việc trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 11,5% và cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt theo tỷ lệ 10%. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức vào 29/9/2021, cổ tức bằng tiền bắt đầu trả từ ngày 15/10/2021.

CLL – CTCP Cảng Cát Lái – Ngày 30/9 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2020, ngày đăng ký cuối cùng là 01/10. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 22%, thanh toán bắt đầu từ ngày 14/10/2021.

NAG – CTCP Tập đoàn Nagakawa – Ngày 21/9 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ năm 2020, ngày đăng ký cuối cùng 22/9. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 5%.

NRC – CTCP Tập đoàn Danh Khôi – Đã thông qua việc phát hành hơn 4 triệu cổ phiếu để trả cổ tức theo tỷ lệ 5%. Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2021.

PVS – Tổng CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí – Ngày 27/9 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2020, ngày đăng ký cuối cùng là 28/9. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 10%, thanh toán bắt đầu từ ngày 28/10/2021.