Lịch chia cổ tức – Phát hành thêm cổ phiếu MSN, S4A, PAS, DRC, DPR, SJE, SBD, TFC, HEJ, ECI

CTCP Tập đoàn Masan (MSN): Ngày 16/12 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức đợt 2/2021 bằng tiền tỷ lệ 2,5% (01 cổ phiếu nhận 250 đồng). Thời gian thanh toán 24/12/2021.

CTCP Thủy điện Sê San 4 (S4A): Ngày 22/12 – ngày ĐKCC nhận cổ tức đợt 2/2020 băng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 12/1/2022.

CTCP Quốc tế Phương Anh (PAS): Ngày 20/12 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 8% (01 cổ phiếu nhận 800 đồng). Thời gian thanh toán 21/12/2021.

CTCP Cao su Đà Nẵng (DRC): Ngày 20/12 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 5% (01 cổ phiếu nhận 500 đồng). Thời gian thanh toán 14/1/2022.

CTCP Cao su Đồng Phú (DPR): Ngày 17/12 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 15% (01 cổ phiếu nhận 1.500 đồng). Thời gian thanh toán 31/3/2022.

CTCP Sông Đà 11 (SJE): Ngày 10/12 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 5% (01 cổ phiếu nhận 500 đồng). Thời gian thanh toán 10/1/2022.

CTCP Công nghệ Sao Bắc Đẩu (SBD): Ngày 16/12 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 28/12/2021.

CTCP Trang (TFC): Ngày 14/12 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 27/12/2021.

Tổng Công ty tư vấn xây dựng thủy lợi Việt Nam – CTCP (HEJ): Ngày 15/12 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 7,5% (01 cổ phiếu nhận 750 đồng). Thời gian thanh toán 14/1/2022.

CTCP Bản đồ và tranh ảnh giáo dục (ECI): Ngày 28/12 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 16% (01 cổ phiếu nhận 1.600 đồng). Thời gian thanh toán 28/2/2022. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông tổ chức họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 dự kiến vào cuối tháng 2 tới đây.

MSN – CTCP Tập đoàn Masan – Thông báo, tăng cổ tức bằng tiền mặt năm 2021 thêm 20% (trước đó, vào 16/7, cổ đông MSN đã nhận tạm ứng với tỷ lệ 9,5% bằng tiền), ngày đăng ký cuối cùng nhận đợt 2 theo tỷ lệ 2,5% vào 16/12/2021. Bên cạnh đó, MSN cũng thông báo có kế hoạch phát hành cổ phiếu thưởng theo tỷ lệ 5 : 1.

MML – CTCP Masan MeatLife – Đã thông qua Nghị quyết phê duyệt tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền cho cổ đông. Tỷ lệ thực hiện là 49% (4,900 đồng/cp).

TEG – CTCP Năng lượng và Bất động sản Trường Thành – Đã thông qua việc chuyển nhượng hơn 7,05 triệu cổ phần sở hữu tại CTCP Du lịch Trường Thành Island, với giá không thấp hơn 11.000 đồng/cổ phần. Thời gian thực hiện dự kiến từ quý IV/2021 đến hết quý I/2022.

RCL – CTCP Địa ốc Chợ Lớn – Ngày 09/12 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức đợt 2 năm 2020, ngày đăng ký cuối cùng là 10/12. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 4%, thanh toán bắt đầu từ ngày 27/12/2021.

VKC – CTCP Cáp Nhựa Vĩnh Khánh – 5 thành viên HĐQT cùng ba thành viên ban kiểm soát VKC đã đồng loạt viết đơn từ nhiệm. HĐQT VKC sẽ trình cổ đông thông qua việc miễn nhiệm các nhân sự này.

Ngoài việc “thay máu” ban lãnh đạo, VKC dự kiến phát hành tối đa hơn 19 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 1:1 với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, tiền thu về được sử dụng cho cơ cấu tài chính và trả nợ ngân hàng cho công ty.

TDH – CTCP Phát triển Nhà Thủ Đức – Dự kiến phát hành quyền mua cổ phiếu tỷ lệ 1:1 cho cổ đông hiện hữu, cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận quyền mua thêm 1 cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Công ty ước tính nếu phát hành thành công sẽ huy động được 1.126,5 tỷ đồng từ cổ đông hiện hữu.

Ngoài ra, công ty cũng dự kiến chào bán 50 triệu cổ phiếu cho cổ đông chiến lược với giá 12.000 đồng/cổ phiếu để huy động 600 tỷ đồng.