Lịch chia cổ tức – Phát hành thêm cổ phiếu NLG, HJS, CLC, DAR, HCT, T12, AAA, NLG

CTCP Đầu tư Nam Long (NLG): Ngày 25/11 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền tỷ lệ 6,19% (01 cổ phiếu nhận 619 đồng). Thời gian thanh toán 29/12/2021. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông thực hiện phát hành 23,91 triệu cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tỷ lệ 6,926%.  Và phát hành gần 12,5 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2020 tỷ lệ 3,616%. Giá trị phát hành theo mệnh giá 125 tỷ đồng.

CTCP Thủy điện Nậm Mu (HJS): Ngày 19/11 – ngày ĐKCC nhận cổ tức đợt 3/2020 bằng tiền tỷ lệ 7% (01 cổ phiếu nhận 700 đồng). Thời gian thanh toán 6/12/2021.

CTCP Cát Lợi (CLC): Ngày 26/11 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 15/12/2021.

CTCP Xe lửa Dĩ An (DAR): Ngày 25/11 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 2% (01 cổ phiếu nhận 200 đồng). Thời gian thanh toán 22/12/2021.

CTCP Thương mại dịch vụ vận tải xi măng Hải Phòng (HCT): Ngày 24/11 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 2% (01 cổ phiếu nhận 200 đồng). Thời gian thanh toán 22/12/2021.

CTCP Thương mại dịch vụ Tràng Thi (T12): Ngày 23/11 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 1% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 27/12/2021.

AAA – Công ty cổ phần Nhựa An Phát Xanh – Công ty dự kiến phát hành 470 tỷ đồng trái phiếu và giao cho bà Hòa Thị Thu Hà, Thành viên HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc phụ trách tài chính kế toán quyết định và thực hiện các công việc, thủ tục liên quan đến việc phát hành trái phiếu.

SFI – CTCP Đại lý Vận tải SAFI – Sẽ tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 2/2021 với tỷ lệ 5% (500 đồng/cp). Trước đó, đơn vị này đã tạm ứng cổ tức đợt 1 bằng tiền với tỷ lệ 10% (1.000 đồng/cp).

Về nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, HĐQT trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua việc điều chỉnh tăng tỷ lệ cổ tức và một số chỉ tiêu tài chính năm 2021. Mức cổ tức dự kiến sẽ tăng từ 15% lên 80%, trong đó 30% được trả bằng tiền và 50% bằng cổ phiếu.

Công ty dự kiến điều chỉnh tăng 25% kế hoạch doanh thu thuần cho năm 2021 lên 1.500 tỷ đồng. Lợi nhuận ròng sau thuế cũng được tăng 103% so với kế hoạch cũ lên mức 140 tỷ đồng.

FCM – CTCP Khoáng sản FECON – Đã thông qua phương án phát hành 4,1 triệu cp trả cổ tức năm 2020 cho cổ đông, tương đương tỷ lệ phát hành là 10%.

NLG – CTCP Đầu tư Nam Long – Đã thông qua Nghị quyết phê duyệt các nội dung liên quan đến phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, trả cổ tức bằng cổ phiếu và tạm ứng cổ tức đợt 1/2021. Ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 24/11/2021.

HII – CTCP An Tiến Industries – HĐQT đã thông qua kế hoạch điều chỉnh tăng các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2021. Cụ thể, Công ty tăng tổng doanh thu hợp nhất từ 4,000 tỷ đồng lên 7.000 tỷ đồng; tăng chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế (LNST) hợp nhất từ 70 tỷ đồng lên 90 tỷ đồng.

VIC – Tập đoàn Vingroup – Dự kiến đến quý IV/2022 sẽ khởi công 4 dự án nằm trong tổ hợp nhà máy sản xuất ô tô và cảng biển kết hợp logistics, du lịch nghỉ dưỡng tại Khu kinh tế Vũng Áng, thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) với tổng mức đầu tư hơn 302.500 tỷ đồng.

DRL – CTCP Thủy điện – Điện lực 3 – Ngày 03/12 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức đợt 3 năm 2021, ngày đăng ký cuối cùng là 06/12. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 15%, thanh toán bắt đầu từ ngày 22/12/2021.

CLC – CTCP Cát Lợi – Ngày 25/6 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức đợt 1 năm 2021, ngày đăng ký cuối cùng là 26/11. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 10%, thanh toán bắt đầu từ 15/12/2021.

NVL – CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va – Dự kiến phát hành hơn 456,8 triệu cổ phiếu thưởng theo tỷ lệ 31% (Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 31 cổ phiếu mới). Thời gian thực hiện trong năm 2021.

GIL – CTCP Sản xuất Kinh doanh và Xuất nhập khẩu Bình Thạnh – Đã thông qua phương án phát hành 16,8 triệu cổ phiếu riêng lẻ theo tỷ lệ 38,89% với giá chào bán là 35.000 đồng/CP, ước tính số tiền thu về khoảng 588 tỷ đồng, qua đó vốn điều lệ sẽ được tăng lên 600 tỷ đồng.