Lịch chia cổ tức – Phát hành thêm cổ phiếu OPC, SDN, IPA

OPC – CTCP Dược phẩm OPC – Ngày 20/12 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức đợt 1 năm 2021, ngày đăng ký cuối cùng là 21/12. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 10%, thanh toán bắt đầu từ ngày 28/12/2021.

SDN – CTCP Sơn Đồng Nai – Ngày 21/12 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức đợt 1 năm 2021, ngày đăng ký cuối cùng là 22/12. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 8%, thanh toán bắt đầu từ ngày 07/1/2022.

IPA – CTCP Tập đoàn Đầu tư I.P.A – Dự kiến chào bán cổ phiếu ra công chúng với tỷ lệ 100%, cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận quyền mua thêm 1 cổ phiếu mới với giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

Ngoài ra, công ty dự kiến phát hành thêm cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ 20%, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận thêm 20 cổ phiếu mới.