Lịch chia cổ tức – Phát hành thêm cổ phiếu PHR, VCI, CTG, EAD, TMG, CCV

CTCP cao su Phước Hòa (PHR): Ngày 17/12 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 25% (01 cổ phiếu nhận 2.500 đồng). Thời gian thanh toán 15/6/2022.

CTCP Chứng khoán Bản Việt (VCI): Ngày 20/12 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền tỷ lệ 12% (01 cổ phiếu nhận 1.200 đồng). Thời gian thanh toán 29/12/2021.

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (CTG): Ngày 15/12 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 8% (01 cổ phiếu nhận 800 đồng). Thời gian thanh toán 17/1/2022.

CTCP Thủy điện điện lực Đắk Lắk (EAD): Ngày 5/1 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 15% (01 cổ phiếu nhận 1.500 đồng). Thời gian thanh toán 24/1/2022.

CTCP Kim loại màu Thái Nguyên – Vimico (TMG): Ngày 20/12 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức đợt 2/2021 bằng tiền tỷ lệ 23% (01 cổ phiếu nhận 2.300 đồng). Thời gian thanh toán 30/12/2021. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông tổ chức đại hội cổ đông bất thường lần 1 năm 2021.

CTCP Tư vấn xây dựng công nghiệp và đô thị Việt Nam (CCV): Ngày 1/12 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 33,15% (01 cổ phiếu nhận 3.315 đồng). Thời gian thanh toán 20/12/2021.

KBC – Tổng CTCP Phát triển đô thị Kinh Bắc – Đã thông qua việc phát hành gần 190 triệu cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu (cổ phiếu thưởng), theo tỷ lệ 3:1. Thời gian thực hiện dự kiến trong quý IV/2021 đến quý I/2022.

BID – Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – BIDV – Nghị quyết Đại hội cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản đã thông qua phương án phát hành hơn 1,03 tỷ cổ phiếu trả cổ tức theo tỷ lệ 25,77%. Thời gian thực hiện trong năm 2021-2022.

NVL – CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va – Novaland – Ngày 24/12 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2020, ngày đăng ký cuối cùng là 27/12. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 100:31 (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 31 cổ phiếu mới), tương đương NVL sẽ phát hành thêm hơn 456,8 triệu cổ phiếu mới trong đợt này.

Novaland cũng đã thông qua việc đầu tư thêm 430,7 tỷ đồng vào công ty con The Prince Residence. Sau khi hoàn tất góp vốn, Novaland sẽ sở hữu 99,892% vốn tại đơn vị thành viên này, tương đương hơn 990,3 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự kiến trong tháng 11 và 12.

KSB – CTCP Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương – Đã thông qua phương án phát hành 3 triệu cổ phiếu ESOP, với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Thời gian thực hiện dự kiến trong quý IV/2021.

VCI – CTCP Chứng khoán Bản Việt – VCSC – Ngày 6/12, HĐQT đã thông qua việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2021 bằng tiền mặt theo tỷ lệ 12%. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức vào 20/12/2021 và thanh toán bắt đầu từ ngày 29/12/2021.

APG – Công ty cổ phần Chứng khoán APG – Tham gia góp 15% vốn cổ phần tại Công ty cổ phần Đầu tư Cụm công nghiệp APG (APG Construction) – đơn vị chuyên đầu tư hạ tầng các khu, cụm công nghiệp, hạ tầng giao thông.

SMC – CTCP Đầu tư Thương mại SMC – Thông báo, tạm hoãn việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2021 bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 5%.