Lịch chia cổ tức – Phát hành thêm cổ phiếu PVS, NT2, SVT, SC5, PVO, TNP, HBC,VRG, PDR, TV4, TNG

Tổng CTCP Dịch vụ kỹ thuật dầu khí Việt Nam (PVS): Ngày28/9 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 28/10/2021.

CTCP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (NT2): Ngày 30/9 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 28/10/2021.

CTCP Công nghệ Sài Gòn Viễn Đông (SVT): Ngày 4/10 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 20% (01 cổ phiếu nhận 2.000 đồng). Thời gian thanh toán 19/10/2021.

CTCP Xây dựng số 5 (SC5): Ngày 5/10 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 20% (01 cổ phiếu nhận 2.000 đồng). Thời gian thanh toán 21/10/2021.

CTCP Dầu nhờn PVOIL (PVO): Ngày 1/10 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 1% (01 cổ phiếu nhận 100 đồng). Thời gian thanh toán 25/10/2021.

CTCP Cảng Thị Nại (TNP): Ngày 12/10 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền tỷ lệ 8% (01 cổ phiếu nhận 800 đồng). Thời gian thanh toán 1/11/2021.

HBC – CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình – Ngày 29/9 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2020, ngày đăng ký cuối cùng là 30/9. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 20:1 (cổ đông sở hữu 20 cổ phiếu được nhận 1 cổ phiếu mới), tương đương HBC sẽ phát hành thêm hơn 11,54 triệu cổ phiếu mới trong đợt này.

VRG – CTCP Đầu tư Sài Gòn VRG Công ty dự kiến phát hành 1,59 triệu cổ phiếu ESOP, tỷ lệ phát hành là 1,74%. Nguồn vốn thực hiện là Quỹ khen thưởng Ban điều hành và Quỹ khen thưởng – Phúc lợi của Công ty. Số cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 3 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành. Thời gian dự kiến phát hành từ ngày 20/9 đến ngày 31/12/2021.

PDR – CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt Đã thông qua phương án phát hành đợt trái phiếu thứ 6 trong năm với giá trị 270 tỷ đồng, kỳ hạn 2 năm. Lãi suất 13%/năm, được trả định kỳ 3 tháng/lần. Thời gian phát hành dự kiến trong tháng 9.

Mục đích phát hành nhằm tài trợ vốn cho công ty con thực hiện dự án Trung tâm thương mại và căn hộ cao cấp Astral City (quy mô 3,73 ha, tại tỉnh Bình Dương) và dự án Hạ tầng kỹ thuật nội bộ khu I – Khu Cổ Đại (quy mô 84,1 ha, tại quận 9, TP HCM).

TV4 – CTCP Tư vấn Xây dựng điện 4 Ngày 06/10 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức, ngày đăng ký cuối cùng là 07/10. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 100:12 (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 12 cổ phiếu mới).

TNG – CTCP Đầu tư và Thương mại TNG – Ngày 27/9 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2020, ngày đăng ký cuối cùng là 28/9. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 100:8 (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 8 cổ phiếu mới), tương đương TNG sẽ phát hành thêm hơn 6,36 triệu cổ phiếu mới trong đợt này.