Lịch chia cổ tức – Phát hành thêm cổ phiếu QTP, CLL, TMS, BCF, KTC, VSE, SBR, NQB

CTCP Nhiệt điện Quảng Ninh (QTP): Ngày 8/10 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 29/10/2021.

CTCP Cảng Cát Lái (CLL): ngày 1/10 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 22% (01 cổ phiếu nhận 2.200 đồng). Thời gian thanh toán 14/10/2021.

CTCP Transimex (TMS): Ngày 24/9 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 5% (01 cổ phiếu nhận 500 đồng). Thời gian thanh toán 8/10/2021. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông phát hành hơn 12,2 triệu cổ phiếu trả cổ tức tỷ lệ 15%. Giá trị phát hành theo mệnh giá hơn 122 tỷ đồng.

CTCP Thực phẩm Bích Chi (BCF): Ngày 24/9 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền tỷ lệ 5% (01 cổ phiếu nhận 500 đồng). Thời gian thanh toán 8/10/2021.

CTCP Thương mại Kiên Giang (KTC): Ngày 24/9 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 6% (01 cổ phiếu nhận 600 đồng). Thời gian thanh toán 25/10/2021.

CTCP Dịch vụ đường cao tố Việt Nam (VSE): Ngày 23/9 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 5% (01 cổ phiếu nhận 500 đồng). Thời gian thanh toán 30/9/2021.

CTCP Cao su Sông Bé (SBR): Ngày 28/9 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 1,3% (01 cổ phiếu nhận 130 đồng). Thời gian thanh toán 29/10/2021.

CTCP Cấp nước Quảng Bình (NQB): Ngày 27/9 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 1,55% (01 cổ phiếu nhận 155 đồng). Thời gian thanh toán 11/10/2021.

MCH – CTCP Hàng tiêu dùng Masan – Dự kiến phát hành 7,08 triệu cổ phiếu ESOP, tương ứng tỷ lệ phát hành là 0,9995% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành. Giá phát hành cổ phiếu ESOP là 70.000 đồng/CP. Thời gian nhận tiền mua cổ phiếu ESOP từ ngày 15/9 đến ngày 24/9/2021.

DGW – CTCP Thế giới số – Đã thông qua phương án phát hành 500.000 cổ phiếu ESOP, với giá 40.000 đồng/cổ phiếu. Thời gian thực hiện trong quý IV/2021.

VCG – Tổng CTCP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam – Ngày 21/9 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức còn lại năm 2020 và tạm ứng năm 2021, ngày đăng ký cuối cùng là 22/9. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ tổng cộng 12%, thanh toán bắt đầu từ 22/10/2021.

SBV – CTCP Siam Brothers Việt Nam – Ngày 23/9 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận năm 2020, ngày đăng ký cuối cùng là 24/9. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 12%, thanh toán bắt đầu từ 22/10/2021.

CTD – CTCP Xây dựng Coteccons – Ngày 22/9 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận năm 2020, ngày đăng ký cuối cùng là 23/9. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 10%, thanh toán bắt đầu từ 20/10/2021.

SGN – CTCP Phục vụ mặt đất Sài Gòn – Ngày 15/9, HĐQT thông qua việc trả cổ tức đợt 2 năm 2020 bằng tiền mặt theo tỷ lệ 10%. Theo đó, ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức vào 11/10/2021 và thanh toán bắt đầu từ ngày 25/10/2021.

HBC – Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình – Thông báo phát hành hơn 11,54 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020 theo tỷ lệ 5%. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức vào 30/9/2021.

TPP – CTCP Tân Phú Việt Nam – Đã thông qua việc phát hành chào bán 10 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 1:1, với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Thời gian thực hiện trong quý IV/2021.

ARM – CTCP Xuất nhập khẩu hàng không – Ngày 21/9 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2020, ngày đăng ký cuối cùng là 22/9. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 5,5%, thanh toán bắt đầu từ ngày 22/10/2021.