Lịch chia cổ tức – Phát hành thêm cổ phiếu RAL, TLG, TBC, DHN, HAN, NBT, APG, HBC, HBC, SGT, VNM, CRE, DGC, TNG, DHP 

CTCP Bóng đèn phích nước Rạng Đông (RAL): Ngày 29/12 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền tỷ lệ 25% (01 cổ phiếu nhận 2.500 đồng). Thời gian thanh toán 7/1/2022. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông phát hành 11 triệu cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu giá 93.000 đồng/cổ phiếu.

CTCP Tập đoàn Thiên Long (TLG): Ngày 6/1 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức đợt 2/2021 bằng tiền tỷ lệ 5% (01 cổ phiếu nhận 500 đồng). Thời gian thanh toán 20/1/2022.

CTCP Thủy điện Thác Bà (TBC): Ngày 3/1/2022 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 21/1/2022.

CTCP Dược phẩm Hà Nội (DHN): Ngày 4/1 – ngày ĐKCC nhận cổ tức còn lại năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 12% (01 cổ phiếu nhận 1.200 đồng). Thời gian thanh toán 14/1/2022.

Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội – CTCP (HAN): Ngày 24/12 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 4,5% (01 cổ phiếu nhận 450 đồng). Thời gian thanh toán 7/1/2021.

CTCP Cấp thoát nước Bến Tre (NBT): Ngày 27/12 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền tỷ lệ 5% (01 cổ phiếu nhận 500 đồng). Thời gian thanh toán 17/1/2022.

APG – CTCP Chứng khoán APG – Đã thông qua phương án góp vốn đầu tư 2,25 triệu cổ phần vào CTCP APG ECO Hòa Bình. Vốn điều lệ của APG ECO Hòa Bình là 150 tỷ đồng.

HBC – CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình – Đã thông qua phương án phát hành 3,25 triệu cổ phiếu ESOP, với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Thời gian thực hiện dự kiến trong tháng 12/2021 hoặc tháng 1/2022.

SGT – CTCP Công nghệ Viễn Thông Sài Gòn – Saigontel dự kiến chào bán hơn 74 triệu cổ phiếu với giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phiếu, tỷ lệ thực hiện quyền là 1:1 (cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được quyền mua 1 cổ phiếu mới). Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2021, sau khi được UBCKNN ra thông báo nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng.

HBC – Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dưng Hoà Bình – Đã thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành 3,25 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP). Tỷ lệ phát hành dự kiến tương ứng 1,34% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành. Giá phát hành dự kiến là 10.000 đồng/cổ phiếu, thấp hơn 61% so với thị giá cổ phiếu HBC hiện tại là 25.550 đồng/cổ phiếu.

VNM – CTCP Sữa Việt Nam – Vinamilk – Ngày 10/1/2022 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức đợt 2 năm 2020, ngày đăng ký cuối cùng là 11/1. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 14%, thanh toán bắt đầu từ ngày 25/2/2022.

CRE – CTCP CenLand – Phát hành thêm dự kiến là hơn 262 triệu cổ phiếu, trong đó gần 60,5 triệu cổ phiếu thưởng tỷ lệ 30% và gần 201,6 triệu cổ phiếu chào bán 1:1 cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Nếu hoàn tất 100% các phương án phát hành này, vốn điều lệ doanh nghiệp dự kiến sẽ tăng gấp 2,3 lần lên mức 4.637 tỷ đồng

DGC – CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang – Ngày 29/12 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2021, ngày đăng ký cuối cùng là 30/12. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 10%, thanh toán bắt đầu từ ngày 11/1/2022.

TNG – CTCP Đầu tư và Thương mại TNG – Ngày 13/1/2022 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức đợt 1 năm 2021, ngày đăng ký cuối cùng là 14/1. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 4%, thanh toán bắt đầu từ ngày 24/1/2022.

DHP – CTCP Điện cơ Hải Phòng – Ngày 05/1/2022 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2020, ngày đăng ký cuối cùng là 06/1. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 5%, thanh toán bắt đầu từ ngày 21/1/2022.