Lịch chia cổ tức – Phát hành thêm cổ phiếu SGT, HHS, DHP, SD9, AAA, JVC, AAV

SGT – CTCP Công nghệ – Viễn thông Sài Gòn – Đã thông qua phương án phát hành hơn 74 triệu cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 1:1, với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2021.

HHS – CTCP Đầu tư dịch vụ Hoàng Huy – Ngày 22/12 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức 2020 và cổ phiếu thưởng, ngày đăng ký cuối cùng là 23/12. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 25:3 (cổ đông sở hữu 25 cổ phiếu được nhận 3 cổ phiếu mới. Cổ phiếu thưởng chia theo tỷ lệ 20:1 (cổ đông sở hữu 20 cổ phiếu được nhận 1 cổ phiếu mới).

DHP – CTCP Điện cơ Hải Phòng – Ngày 05/1/2022 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2021, ngày đăng ký cuối cùng là 06/1. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 5%, thanh toán bắt đầu từ ngày 21/1/2022.

SD9 – Công ty cổ phần Sông Đà 9 – Thông báo lùi thời gian thanh toán cổ tức năm 2017 đến 31/12/2022. Được biết, công ty dự kiến trả cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 10%, tương ứng hơn 34 tỷ đồng cho cổ đông.

AAA – CTCP Nhựa An Phát Xanh – Sẽ chào bán 100 triệu cổ phiếu với giá khởi điểm 12.000 đồng/cp ra công chúng trong năm 2022 theo phương thức đấu giá công khai qua SGDCK TP. Hồ Chí Minh.

JVC – Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế Việt Nhật – Từ năm 2022, JVC sẽ dần chuyển đổi thành công ty đầu tư chuyên ngành y tế. Theo đó, tên gọi – pháp nhân của JVC cũng sẽ được làm thủ tục chuyển đổi từ CTCP Thiết bị Y tế Việt Nhật thành CTCP Đầu tư và Phát triển Y tế Việt Nhật để phù hợp hơn với các lĩnh vực mà Công ty sẽ hướng tới.

Ngoài ra, Công ty đã thông qua phương án phát hành 20 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho tổ chức, cá nhân trong nước và nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Tỷ lệ là 17,8%, giá chào bán là 10.000 đồng/CP, tổng giá trị huy động dự kiến đạt 200 tỷ đồng.

AAV – CTCP Việt Tiên Sơn Địa ốc – Đã mua thêm 6,66 triệu cổ phiếu tại CTCP AAV Land với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng 66,6 tỷ đồng, thời gian thực hiện mua vào từ 30/11 đến 16/12/2021.