Lịch chia cổ tức – Phát hành thêm cổ phiếu SMC, KDC, DMC, PVB, VC7 

SMC – Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại SMC – Đã phát hành 113,45 tỷ đồng trái phiếu cho nhà đầu tư tổ chức nước ngoài, kỳ hạn 5 năm, lãi suất thả nổi và tại thời điểm phát hành là 5,2%/năm. Được biết, trái phiếu có tài sản đảm bảo gồm 35% vốn góp tại Công ty TNHH Hanwa SMC Steel Service Hà Nội. Ngày phát hành là 8/10/2021 và ngày đáo hạn là 8/10/2026.

KDC – CTCP Tập đoàn Kico – Đã thông qua việc dùng hơn 22,87 triệu cổ phiếu quỹ để chia thưởng cho cổ đông theo tỷ lệ 10:1 (cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu được nhận 1 cổ phiếu quỹ).

DMC – CTCP Xuất nhập khẩu Y tế Domesco Ngày 25/10 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2020, ngày đăng ký cuối cùng là 26/10. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 25%, thanh toán bắt đầu từ ngày 10/12/2021.

PVB – CTCP Bọc ống Dầu khí Việt Nam – Ngày 29/10 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2020, ngày đăng ký cuối cùng là 01/11. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 10%, thanh toán bắt đầu từ ngày 10/11/2021.

VC7 – CTCP Tập đoàn BGI – Dự kiến phát hành hơn 24 triệu cổ phiếu với tỷ lệ 1:1, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được hưởng 1 quyền, cứ 1 quyền sẽ được mua 1 cổ phiếu mới. Giá phát hành 10.000 đồng/CP. Thời gian chuyển nhượng quyền mua từ ngày 28/10 đến 12/11, thời gian đăng ký đặt mua từ ngày 28/10 đến 16/11.