Lịch chia cổ tức – Phát hành thêm cổ phiếu TCT, C4G, THG, DPG, SBA, SGR

TCT – CTCP Cáp treo Núi Bà Tây Ninh – Ngày 24/11 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2020, ngày đăng ký cuối cùng là 25/11. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 5%, thanh toán bắt đầu từ ngày 10/12/2021.

C4G – Tập đoàn Cienco 4 – Sẽ trình cổ đông phương án phát hành hơn 112 triệu cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ phát hành 1:1, giá phát hành 10.000 đồng/cổ phiếu. Dự kiến sau phát hành, công ty sẽ nhân đôi vốn điều lệ, lên 2.247 tỷ đồng.

THG – CTCP Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang – Ngày 18/11 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức đợt 1 năm 2021, ngày đăng ký cuối cùng là 19/11. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 10%, thanh toán bắt đầu từ ngày 03/12/2021.

DPG – Công ty cổ phần Đạt Phương – Công ty dự kiến trình cổ đông kế hoạch đổi tên từ CTCP Đạt Phương sang CTCP Tập đoàn Đạt Phương, thời gian nhận ý kiến biểu quyết trước 16h ngày 29/11/2021.

SBA – CTCP Sông Ba – Ngày 29/11 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2020, ngày đăng ký cuối cùng là 30/11. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 10%, thanh toán bắt đầu từ ngày 15/12/2021.

SGR – CTCP Địa ốc Sài Gòn – Đã thông qua việc trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt theo tỷ lệ 15%. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức vào 30/11/2021 và thanh toán bắt đầu từ ngày 20/12/2021.