Lịch chia cổ tức – Phát hành thêm cổ phiếu TLH, ANV, IDC

TLH – CTCP Tập đoàn Thép Tiến Lên – Thông báo, đã bán xong 1,46 triệu cổ phiếu quỹ từ ngày 13/10 đến 27/10 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh, với giá bán bình quân 23.190 đồng/cổ phiếu.

ANV – CTCP Nam Việt – Ngày 25/11 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2020, ngày đăng ký cuối cùng là 26/11. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 10%, thanh toán bắt đầu từ ngày 24/12/2021.

IDC – Tổng CTCP IDICO – Ngày 09/11 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2021, ngày đăng ký cuối cùng là 10/11. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 24%, thanh toán bắt đầu từ ngày 25/11/2021.