Lịch chia cổ tức – Phát hành thêm cổ phiếu TRA, DHA, HTC, SIV, HD6, BST, DHP

CTCP Traphaco (TRA): Ngày 14/1 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền tỷ lệ 20% (01 cổ phiếu nhận 2.000 đồng). Thời gian thanh toán 25/1/2022.

CTCP Hóa An (DHA): Ngày 11/1 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền tỷ lệ 30% (01 cổ phiếu nhận 3.000 đồng). Thời gian thanh toán 21/1/2022.

CTCP Thương mại Hóc Môn (HTC): Ngày 10/1 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức đợt 3/2021 bằng tiền tỷ lệ 3% (01 cổ phiếu nhận 300 đồng). Thời gian thanh toán 26/1/2022.

CTCP Sivico (SIV): Ngày 31/12 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 21/1/2022.

CTCP Đầu tư và phát triển nhà số 6 Hà Nội (HD6): Ngày 5/1 – ngày ĐKCC nhận cổ tức đợt 2/2020 bằng tiền tỷ lệ 5% (01 cổ phiếu nhận 500 đồng). Thời gian thanh toán 20/1/2022.

CTCP Sách và thiết bị Bình Thuận (BST): Ngày 7/1/2022 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 24/1/2022.

CTCP Dược phẩm Hải Phòng (DPH): Ngày 10/1 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 15% (01 cổ phiếu nhận 1.500 đồng). Thời gian thanh toán 21/1/2022.