Lịch chia cổ tức – Phát hành thêm cổ phiếu TTE, MCP, TRC, AAT, SC5, SGC

TTE – CTCP Đầu tư Năng lượng Trường Thịnh – Đã thông qua phương án phát hành 2.500 trái phiếu riêng lẻ năm 2021, tổng giá trị phát hành theo mệnh giá là 250 tỷ đồng, kỳ hạn 36 tháng, lãi suất cố định 11%/năm. Thời gian thực hiện trong tháng 9/2021.

MCP – CTCP In và Bao bì Mỹ Châu – Ngày 07/10 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2020, ngày đăng ký cuối cùng là 08/10. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 7,85%, thanh toán bắt đầu từ ngày 25/10/2021.

TRC – CTCP Cao su Tây Ninh – Ngày 27/9, HĐQT đã có nghị quyết thông qua việc trả cổ tức đợt 2 năm 2020 bằng tiền mặt theo tỷ lệ 9%. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức vào 09/11/2021 và thanh toán bắt đầu từ ngày 26/11/2021.

AAT – CTCP Tiên Sơn Thanh Hóa – Đã thông qua việc triển khai phát hành 25 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho một số nhà đầu tư định danh sẵn, với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Thời gian thực hiện trong năm 2021 và/hoặc quý I/2022.

SC5 – CTCP Xây dựng số 5 – Ngày 04/10 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2020, ngày đăng ký cuối cùng là 05/10. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 20%, thanh toán bắt đầu từ ngày 21/10/2021.

SGC – CTCP Xuất nhập khẩu Sa Giang – Ngày 18/10 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2020, ngày đăng ký cuối cùng là 19/10. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 10%, thanh toán bắt đầu từ ngày 03/11/2021.