Lịch chia cổ tức – Phát hành thêm cổ phiếu VCI, LDG, DRC, YEG, BWE, MBG, SDN, BWE, CTR, NVL

VCI – CTCP Chứng khoán Bản Việt – VCSC – Ngày 17/12 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức đợt 1 năm 2021, ngày đăng ký cuối cùng là 20/12. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 12%, thanh toán bắt đầu từ ngày 29/12/2021.

LDG – CTCP Đầu tư LDG – Đã thông qua phương án phát hành 4.000 trái phiếu riêng lẻ, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tương đương tổng giá trị 400 tỷ đồng, kỳ hạn 24 tháng, lãi suất 12 tháng đầu tiên 11,5%/năm.

DRC – CTCP Cao su Đà Nẵng – Ngày 17/12 là ngày giao dịch không hưởng quyền tạm ứng cổ tức năm 2021, ngày đăng ký cuối cùng là 20/12. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 5%, thanh toán bắt đầu từ ngày 14/1/2022.

YEG – Tập đoàn Yeah1 – Dự tính hạ tỷ lệ sở hữu của Yeah1 tại Edigital từ không thấp hơn 51% (theo Nghị quyết 2804/2021 ngày 28/4/2021) xuống thấp hơn 51% sau khi giao dịch chuyển nhượng phần vốn hoàn tất. 10/12/2021 sẽ là ngày Yeah1 gửi phiếu lấy ý kiến cho cổ đông và thời hạn nhận phiếu phản hồi trước 17 giờ ngày 21/12/2021.

BWE – CTCP Nước – Môi trường Bình Dương – Ngày 31/12 là ngày giao dịch không hưởng quyền tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2021, ngày đăng ký cuối cùng là 04/1/2022. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 12%, thanh toán bắt đầu từ ngày 21/4/2022.

MBG – CTCP Tập đoàn MBG – Đã thông qua phương án chào bán riêng lẻ 40 triệu cổ phiếu, với giá dự kiến 10.000 đồng/cổ phiếu. Thời gian thực hiện trong năm 2021-2022.

SDN – CTCP Sơn Đồng Nai – Ngày 21/12 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức đợt 1 năm 2021, ngày đăng ký cuối cùng là 22/12. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 8%, thanh toán bắt đầu từ ngày 07/1/2022.

BWE – CTCP Biwase – 11 tháng doanh thu 3.017 tỷ đồng, giảm 9% so với cùng kỳ, chủ yếu do công ty chưa ghi nhận khoảng 165,8 tỷ đồng từ lĩnh vực rác thải, nước thải do vốn ngân sách chưa giải ngân kịp. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế 11 tháng vẫn tăng 26% lên 621 tỷ đồng, vượt 13% kế hoạch cả năm.

CTR – CTCP Viettel Construction – Tháng 11/2021, lợi nhuận trước thuế ước tính 57,66 tỷ đồng, tăng 70,9% so với cùng kỳ năm 2020. Lũy kế 11 tháng năm 2021 đạt 405,5 tỷ đồng vượt 15,7% kế hoạch năm (350,6 tỷ).

NVL – CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va – Đã thông qua phương án phát hành 68 triệu cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu. Số lượng trái phiếu tối đa có thể chuyển đổi thành cổ phiếu là 1.500 trái phiếu, tương đương gần 6.904 tỷ đồng. Trái phiếu có mệnh giá 200.000 USD, tỷ giá cố định áp dụng tại thời điểm phát hành là 23.012 đồng/USD.

VGC – Tổng Công ty Viglacera – CTCP – Lợi nhuận trước thuế tháng 11 ước đạt 122% kế hoạch tháng đã đề ra, ước lũy kế sau 11 tháng đầu năm 2021, lợi nhuận trước thuế đã tăng gần 534 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2021, qua đó hoàn thành 124% kế hoạch cả năm.

MCG – CTCP Năng Lượng và Bất động sản MCG – Sẽ chuyển nhượng là hơn 1,35 triệu cổ phần Bất động sản Meco với giá chuyển nhượng 10.000 đồng/CP, dự kiến MCG sẽ thu về xấp xỉ 13,5 tỷ đồng. Công ty đã thông qua việc chuyển nhượng cổ phần của Bất động sản Meco cho bên nhận chuyển nhượng là ông Nguyễn Ngọc Bình, Chủ tịch HĐQT MCG.

AMV – CTCP Sản xuất kinh doanh dược và Trang thiết bị y tế Việt Mỹ – Đã thông qua việc thoái vốn 490.000 cổ phần, tương ứng tỷ lệ sở hữu 98% tại CTCP Trung tâm xét nghiệm và Môi trường Cần Thơ, với giá tối thiểu 4,9 tỷ đồng.