Lịch chia cổ tức – Phát hành thêm cổ phiếu VCS, TDM, BRR, WSB, THI, HPD, CHS, MGG, SBM, DUS, MPY

CTCP Vicostone (VCS): Ngày 10/12 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức đợt 2/2021 bằng tiền tỷ lệ 20% (01 cổ phiếu nhận 2.000 đồng). Thời gian thanh toán 24/12/2021.

CTCP Nước Thủ Dầu Một (TDM): Ngày 31/12 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 12% (01 cổ phiếu nhận 1.200 đồng). Thời gian thanh toán 26/4/2022.

CTCP Cao su Bà Rịa (BRR): Ngày 20/12 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 4,5% (01 cổ phiếu nhận 450 đồng). Thời gian thanh toán 1/4/2022.

CTCP Bia Sài Gòn Miền Tây (WSB): Ngày 14/12 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền tỷ lệ 15% (01 cổ phiếu nhận 1.500 đồng). Thời gian thanh toán 30/12/2021.

CTCP Thiết bị điện (THI): Ngày 17/12 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 6/1/2022.

CTCP Thủy điện Đắk Đoa (HPD): Ngày 17/12 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 7/1/2022.

CTCP Chiếu sáng công cộng Tp Hồ Chí Minh (CHS): Ngày 9/12 – ngày ĐKCC nhận cổ tức còn lại năm 2020 (tỷ lệ 6,5%) và tạm ứng cổ tức năm 2021 (tỷ lệ 4%), tổng tỷ lệ 10,5% (01 cổ phiếu nhận 1.050 đồng). Thời gian thanh toán 22/12/2021.

Tổng Công ty Đức Giang – CTCP (MGG): Ngày 10/12 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 20% (01 cổ phiếu nhận 2.000 đồng). Thời gian thanh toán 22/12/2021.

CTCP Đầu tư phát triển Bắc Minh (SBM): Ngày 15/12 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2019-2020 bằng tiền tỷ lệ 5% (01 cổ phiếu nhận 500 đồng). Thời gian thanh toán 31/3/2022.

CTCP Dịch vụ đô thị Đà Lạt (DUS): Ngày 10/12 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 12% (01 cổ phiếu nhận 1.200 đồng). Thời gian thanh toán 28/12/2021.

CTCP Môi trường đô thị Phú Yên (MPY): Ngày 10/12 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 6% (01 cổ phiếu nhận 600 đồng). Thời gian thanh toán 27/12/2021.

CTG – Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Vietinbank – Ngày 01/12, HĐQT đã có nghị quyết thông qua phương án chia cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt theo tỷ lệ 8%. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức vào 15/12/2021 và thanh toán bắt đầu từ 17/1/2022.

BCM – Tổng công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP – Công ty dự kiến trả cổ tức đợt 2 năm 2020 với tỷ lệ 4%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận 400 đồng. Ngày đăng ký cuối cùng là 13/12 và ngày thanh toán là 30/12/2021.

Với 1.035 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính công ty sẽ trả tổng cộng 414 tỷ đồng cho cổ đông. Trước đó, trong tháng 7/2021, công ty đã chia cổ tức đợt 1 năm 2020 với tỷ lệ 4% cho cổ đông.

NVL – CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va – Đã thông qua phương án phát hành hơn 456,8 triệu cổ phiếu trả cổ tức theo tỷ lệ 100:31 (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 31 cổ phiếu mới). Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức vào 27/12/2021.

RCL – CTCP Địa ốc Chợ Lớn – Ngày 09/12 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức đợt 2 năm 2020, ngày đăng ký cuối cùng là 10/12. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 4%, thanh toán bắt đầu từ ngày 27/12/2021.

KPF – CTCP Đầu tư Tài chính Hoàng Minh – Đã thông qua việc triển khai phát hành 66,5 triệu cổ phiếu chào bán riêng lẻ cho 5 nhà đầu tư (cả tổ chức và cá nhân), với giá 13.000 đồng/cổ phiếu. Thời gian thực hiện dự kiến trong quý IV/2021 – Quý I/2022.

SJS – CTCP Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà – Thông báo, thay đổi thời gian trả cổ tức năm 2016 và 2017 từ 31/12/2021 sang 31/12/2022.