Lịch chia cổ tức – Phát hành thêm cổ phiếu VHM, TCO, TN1, FCN, CTD, BTP, VND, ARM, BNA, TMS

VHM – CTCP Vinhomes – Ngày 15/9 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2020, ngày đăng ký cuối cùng là 16/9. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 15%, thanh toán bắt đầu từ ngày 01/10/2021.

Cổ tức bằng cổ phiếu trả theo tỷ lệ 1.000:300 (cổ đông sở hữu 1.000 cổ phiếu được nhận 300 cổ phiếu mới), tương đương VHM sẽ phát hành thêm hơn 1 tỷ cổ phiếu mới trong đợt này.

TCO – Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải – Trình phương án phát hành hơn 6,8 triệu cổ phiếu tăng vốn điều lệ, với tổng giá trị phát hành theo mệnh giá là hơn 68,5 tỷ đồng. Căn cứ vào ngày chốt danh sách phân bổ quyền, cổ đông hiện hữu sở hữu 1 cổ phiếu tương ứng sẽ được hưởng 1 quyền nhận cổ phiếu, cứ 100 quyền sẽ được nhận thêm 41 cổ phiếu.

Đồng thời, doanh nghiệp còn chào bán hơn 25,5 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá chào bán 11.000 đồng/cổ phiếu. Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và đợt phát hành riêng lẻ cho kế hoạch đầu tư mua cổ phiếu Công ty cổ phần Gavi.

TN1 – CTCP Thương mại Dịch vụ TNS Holding – Đã thông qua việc phát hành 714.000 cổ phiếu để hoán đổi lấy cổ phiếu của CTCP Tư vấn quản lý dự án xây dựng TNP. Thời gian thực hiện trong quý III-IV/2021.

FCN – CTCP Fecon – Đã thông qua việc phát hành 32 triệu cổ phiếu riêng lẻ, với giá chào bán 13.000 đồng/cổ phiếu. Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2021.

CTD – CTCP Coteccons – Ngày 8/9, HĐQT đã thông qua việc trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt theo tỷ lệ 10%. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức vào 23/9/2021 và thanh toán bắt đầu từ ngày 20/10/2021.

BTP – CTCP Nhiệt điện Bà Rịa – Ngày 17/9 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2020, ngày đăng ký cuối cùng là 20/9. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 11%, thanh toán bắt đầu từ ngày 29/10/2021.

VND – CTCP Chứng khoán VNDirect – Đã thông qua phương án phát hành 20 triệu trái phiếu không chuyển đổi, giá phát hành bằng mệnh giá là 100.000 đồng/trái phiếu, kỳ hạn tối đa 36 tháng. Thời gian thực hiện trong năm 2021 và 2022, chia làm 02 đợt.

ARM – CTCP Xuất nhập khẩu hàng không – Ngày 21/9 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2020, ngày đăng ký cuối cùng là 22/9. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 5,5%, thanh toán bắt đầu từ ngày 22/10/2021.

BNA – CTCP Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc – Đã thông qua phương án phát hành 4 triệu cổ phiếu mới. Trong đó, 1,6 triệu cổ phiếu trả cổ tức và 2,4 triệu cổ phiếu thưởng. Thời gian thực hiện trong quý III hoặc quý IV/2021.

TMS – CTCP Transimex – Đã thông qua nội dung ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chia cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt và bằng cổ phiếu vào ngày 24/9/2021.