Lịch chia cổ tức – Phát hành thêm cổ phiếu VIX, NVL, HCD, DGC, HUT, TVB, VNM, IPA, TNG

VIX – CTCP Chứng khoán VIX – Đã thông qua phương án chào bán hơn 274,5 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 1:1, với giá 15.000 đồng/cổ phiếu. Thời gian thực hiện dự kiến trong cuối năm 2021 – đầu năm 2022.

NVL – CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va – Đã thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ 57,9 triệu cổ phần sở hữu tại CTCP Đầu tư Ngọc Linh Hoa.

HCD – CTCP Đầu tư sản xuất và thương mại HCD – Đã thông qua việc phát hành 4,59 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2018, 2019 cho cổ đông. Tỷ lệ phát hành 17%, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận về 17 cổ phiếu mới.

Giá trị phát hành theo mệnh giá 45,9 tỷ đồng. Nguồn vốn phát hành lấy theo lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên BCTC năm 2020 đã kiểm toán. Thời gian phát hành dự kiến trong quý 1/2022 sau khi được UBCKNN chấp thuận.

DGC – CTCP Tập đoàn Hóa Chất Đức Giang – Thông báo đợt bán tiếp theo hơn 6,03 triệu cổ phiếu DGC từ Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) theo phương thức khớp lệnh. Thời gian thực hiện dự kiến từ ngày 13/1/2022 đến 11/2/2022.

HUT – Công ty Cổ phần Tasco – Đã thông qua chủ trương chuyển nhượng toàn bộ số cổ phần đang nắm giữ tại CTCP Bệnh viện Mắt Hà Nội Cơ sở 2.

TVB – CTCP Chứng khoán Trí Việt – Đã thông qua việc triển khai phát hành hơn 112 triệu cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 1:1, với giá 20.000 đồng/cổ phiếu.

VNM – CTCP Sữa Việt Nam – Vinamilk – Ngày 10/1/2022 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức đợt 2 năm 2020, ngày đăng ký cuối cùng là 11/1. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 14%, thanh toán bắt đầu từ ngày 25/2/2022.

IPA – CTCP Tập đoàn Đầu tư I.P.A – Đã thông qua phương án phát hành 1.000 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ không chuyển đổi, không đảm bảo bằng tài sản, giá phát hành bằng mệnh giá là 100.000 đồng/trái phiếu, kỳ hạn 03 năm, lãi suất cố định 9,5%/năm. Thời gian thực dự kiến trong tháng 12/2021.

TNG – CTCP Đầu tư và Thương mại TNG – Ngày 13/1/2022 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức đợt 1 năm 2021, ngày đăng ký cuối cùng là 14/1. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 4%, thanh toán bắt đầu từ ngày 24/1/2022.