Lịch chia cổ tức – Phát hành thêm cổ phiếu VND, ANV, THG, IDC

VND – CTCP Chứng khoán VNDirect – Thông báo, bắt đầu bán toàn bộ hơn 5,91 triệu cổ phiếu quỹ hiện có từ ngày 11/11 đến 10/12 theo phương thức khớp lệnh.

ANV – CTCP Nam Việt – Ngày 25/11 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2020, ngày đăng ký cuối cùng là 26/11. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 10%, thanh toán bắt đầu từ ngày 24/12/2021.

THG – CTCP Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang – Ngày 01/11, HĐQT thông qua việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2021 bằng tiền mặt theo tỷ lệ 10%. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức vào 19/11/2021 và thanh toán bắt đầu từ ngày 03/12/2021.

IDC – Tổng CTCP IDICO – Ngày 09/11 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2021, ngày đăng ký cuối cùng là 10/11. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 24%, thanh toán bắt đầu từ ngày 25/11/2021.