Lịch chia cổ tức – Phát hành thêm cổ phiếu VNM, DIG, S4A, PNJ, BVS, QHD, DIG

VNM – CTCP Sữa Việt Nam – Ngày 10/1/2022 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức đợt 2 năm 2020 của Vinamilk, ngày đăng ký cuối cùng là 11/1. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 14%, thanh toán bắt đầu từ ngày 25/2/2022.

DIG – Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng – Đã thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ 666.666 cổ phần sở hữu tại CTCP Sông Đà – Hà Nội, với giá trị 5 tỷ đồng. Thời gian thực hiện trong quý IV/2021.

S4A – CTCP Thủy điện Sê San 4 – Ngày 2/12, HĐQT đã thông qua việc trả cổ tức đợt 2 năm 2020 bằng tiền mặt theo tỷ lệ 10%. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức vào 22/12/2021 và thanh toán bắt đầu từ ngày 12/1/2022.

PNJ – CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận – Ngày 09/12 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức đợt 3 năm 2020, ngày đăng ký cuối cùng là 10/12. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 6%, thanh toán bắt đầu từ ngày 11/01/2022.

BVS – CTCP Chứng khoán Bảo Việt – BVSC – Đã thông qua phương án phát hành 100 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ không chuyển đổi, mệnh giá là 100.000 đồng/trái phiếu, kỳ hạn 24 tháng.

QHD – CTCP Que hàn điện Việt – Đức – Ngày 01/12, HĐQT đã có nghị quyết thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt theo tỷ lệ 20%. Chi tiết sẽ được thông báo sau.

DIG – Tổng công ty cổ phần Đầu tư phát triển xây dựng – Đã thông qua kế hoạch chuyển nhượng toàn bộ 666.666 cổ phần sở hữu tại CTCP Sông Đà – Hà Nội (Mã chứng khoán ASD) với giá trị chuyển nhượng là 5 tỷ đồng và thời gian thực hiện trong quý IV/2021.