Lịch chia cổ tức – Phát hành thêm cổ phiếu VPH, EVE, BII, TCO, VSC, DGW, PVB, PTD

VPH – CTCP Vạn Phát Hưng – Ngày 19/10, Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE) đã có quyết định đưa cổ phiếu VPH vào diện cảnh báo kể từ ngày 26/10/2021. Nguyên nhân do, VPH ngừng hoặc bị ngừng các hoạt động sản xuất kinh doanh chính từ 03 tháng trở lên.

EVE – CTCP Everpia – Đã thông qua việc sử dụng hơn 3,04 triệu cổ phiếu có để trả cổ tức năm 2021 cho cổ đông theo tỷ lệ 8% (cổ đông sở hữu 8 cổ phiếu sẽ nhận 1 cổ phiếu mới). Bên cạnh đó, EVE cũng thông qua phương án dùng tiếp hơn 887.000 cổ phiếu quỹ để trả thưởng ESOP với giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu.

BII – CTCP Louis Land – Đã thông qua nghị quyết thoái toàn bộ 11.347.100 cổ phiếu TDH, tương ứng 10,07% vốn điều lệ, nếu giao dịch thành công sẽ không còn sở hữu cổ phiếu TDH. Louis Land giao Tổng giám đốc thực hiện kế hoạch thoái vốn, cũng như quyết định giá bán.

TCO – CTCP Vận tải Đa phương thức Duyên Hải – Ngày 22/10 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức đợt 1 năm 2021, ngày đăng ký cuối cùng là 25/10. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 6%, thanh toán bắt đầu từ ngày 08/11/2021.

VSC – Công ty Container Việt Nam – Thay đổi ngày đăng ký cuối cùng chào bán hơn 55 triệu cổ phiếu giá 10.000 đồng/cp cho cổ đông hiện hữu từ 26/10 sang 9/11. Thời gian chuyển nhượng quyền mua từ 16/11 đến 8/12. Thời gian đăng ký mua và nộp tiền từ 16/11 đến 15/12.

Với tỷ lệ thực hiện quyền mua là 1:1, vốn điều lệ dự kiến gấp đôi từ 551,2 tỷ lên 1.102,4 tỷ đồng. Theo bản cáo bạch phát hành cổ phiếu hơn 551 tỷ đồng huy động dự kiến dùng để bổ sung vốn lưu động và mua 8,9 triệu cổ phiếu Cảng Vinalines – Đình Vũ.

DGW – CTCP Thế giới số – Đã thông qua việc hủy phương án phát hành 500.000 cổ phiếu ESOP với giá 40.000 đồng/cổ phiếu.

PVB – CTCP Bọc ống Dầu khí Việt Nam – Ngày 29/10 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2020, ngày đăng ký cuối cùng là 01/11. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 10%, thanh toán bắt đầu từ ngày 10/11/2021.

PTD – CTCP Thiết kế Xây dựng Thương mại Phúc Thịnh – Ngày 09/11 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2020, ngày đăng ký cuối cùng là 10/11. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 10%, thanh toán bắt đầu từ ngày 24/11/2021.