PMC chia cổ tức: Ngày đăng ký cuối cùng, tỷ lệ chia cổ tức …

PMC chia cổ tức là việc Công ty Cổ phần Dược phẩm dược liệu Pharmedic (PMC) trích một phần lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh của công ty PMC để chi trả cho các cổ đông đang nắm giữ cổ phiếu PMC. Bạn đang muốn xem các thông tin về lịch chia cổ tức PMC? Thì nội dung bài viết dưới đây sẽ thống kê chi tiết cho bạn lịch chia cổ tức của Công ty Cổ phần Dược phẩm dược liệu Pharmedic như là: hình thức chia cổ tức là bằng tiền, bằng cổ phiếu hay bằng việc phát hành thêm cổ phiếu PMC, ngày đăng ký cuối cùng, ngày thanh toán cổ tức PMC, … được cập nhật liên tục mới nhất qua đó giúp bạn có thể nắm rõ lịch PMC chia cổ tức.

Một số thông tin cơ bản về PMC:

Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Dược phẩm dược liệu Pharmedic

Mã chứng khoán: PMC

Sàn giao dịch: HNX

 PMC chia cổ tức: Ngày đăng ký cuối cùng và tỷ lệ chia cổ tức PMC
PMC chia cổ tức: Ngày đăng ký cuối cùng và tỷ lệ chia cổ tức PMC

PMC chia cổ tức 2023

1. Ngày giao đăng ký cuối cùng: 08/12/2023

2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/12/2023

3. Hình thức chia: Chi trả cổ tức bằng tiền đợt 2 từ nguồn Quỹ đầu tư phát triển về lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
– Tỷ lệ thực hiện: 46%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 4.600 đồng).
– Thời gian thực hiện: 22/12/2023

PMC chia cổ tức 2023

1. Ngày giao đăng ký cuối cùng: 10/11/2023

2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 9/11/2023

3. Hình thức chia: Chi trả cổ tức bằng tiền đợt 1 từ nguồn Quỹ đầu tư phát triển về lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
– Tỷ lệ thực hiện: 80%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 8.000 đồng).
– Thời gian thực hiện: 24/11/2023

PMC chia cổ tức 2023 đợt 2

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 20/09/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/09/2023
3. Trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 1 năm 2023
– Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
– Thời gian thực hiện: 29/09/2023

Lịch chia cổ tức PMC 2023 đợt 1

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 20/03/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/03/2023
3. Trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 2 năm 2022
– Tỷ lệ thực hiện: 14%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.400 đồng)
– Thời gian thực hiện: 03/04/2023

PMC chia cổ tức 2022

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 05/09/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 31/08/2022
3. Trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 1 năm 2022
– Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
– Thời gian thực hiện: 20/09/2022

Địa điểm thực hiện nhận cổ tức PMC

+ Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại CTCP Dược Phẩm Dược Liệu PHARMEDIC (Số 367 Nguyễn Trãi, P. Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP. HCM) vào các ngày làm việc trong tuần (thứ hai đến thứ sáu) bắt đầu từ ngày 29/09/2023 và xuất trình Sổ chứng nhận cổ đông, Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân.

+ Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.