Lịch chia cổ tức PTG – Phát hành thêm cổ phiếu PTG

CTCP May Xuất khẩu Phan Thiết (Mã PTG): Ngày 8/5/2023 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2023 tỷ lệ 20% (1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng). Ngày thanh toán là 8/6/2023.