Lịch chia cổ tức SAC – Phát hành thêm cổ phiếu SAC

Ngày 23/6, CTCP Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn (UPCoM: SAC) trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 800 đồng/CP. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 8/6 và ngày đăng ký cuối cùng là 9/6.