Lịch chia cổ tức SEB – Phát hành thêm cổ phiếu SEB

Ngày 5/5 tới đây CTCP Đầu tư phát triển Điện Miền Trung (mã chứng khoán SEB) sẽ chốt danh sách cổ đông thanh toán cổ tức còn lại năm 2022 và tạm ứng cổ tức đợt 1/2023 bằng tiền tổng tỷ lệ 20%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận về 2.000 đồng. Trong đó thanh toán cổ tức còn lại năm 2022 tỷ lệ 13% và tạm ứng cổ tức đợt 1/2023 tỷ lệ 7%. Thời gian thanh toán 17/5/2023.

Như vậy với xấp xỉ 32 triệu cổ phiếu đang niêm yết và lưu hành, Điện Miền Trung sẽ chi khoảng 64 tỷ đồng trả cổ tức đợt này cho cổ đông.

Năm 2022 Điện Miền Trung đạt 377 tỷ đồng doanh thu, tăng 23,4% so với cùng kỳ. Nhờ giảm chi phí vốn, giá bán tăng nên lợi nhuận sau thuế đạt gần 214 tỷ đồng, tăng 30,4% so với số lãi 164 tỷ đồng đạt được năm 2021. Tính đến 31/12/2022 Điện Miền Trung còn gần 175 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.