Lịch chia cổ tức SSG – Phát hành thêm cổ phiếu SSG

CTCP Vận tải Biển Hải Âu – Sesco (Mã SSG): Ngày 21/4/2023 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách nhận cổ tức bằng tiền năm 2022 tỷ lệ 37% (1 cổ phiếu được nhận 3.700 đồng). Ngày thanh toán là 10/5/2023.