Lịch chia cổ tức SVC – Phát hành thêm cổ phiếu SVC

CTCP Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn (Mã SVC): Ngày 24/4/2023 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2022 tỷ lệ 5% (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng). Ngày thanh toán là 28/4/2023.