Lịch chia cổ tức TB8 – Phát hành thêm cổ phiếu TB8

CTCP Sản xuất và kinh doanh Vật tư Thiết bị – VVMI (Mã TB8): Ngày 8/5/2023 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách nhận cổ tức bằng tiền năm 2022 tỷ lệ 12% (1 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng). Ngày thanh toán là 22/5/2023.