TMP chia cổ tức: Ngày đăng ký cuối cùng, tỷ lệ chia cổ tức …

TMP chia cổ tức là việc Công ty cổ phần Thủy điện Thác Mơ (TMP) trích một phần lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh của công ty TMP để chi trả cho các cổ đông đang nắm giữ cổ phiếu TMP. Bạn đang muốn xem các thông tin về lịch chia cổ tức TMP? Thì nội dung bài viết dưới đây sẽ thống kê chi tiết cho bạn lịch chia cổ tức của Công ty cổ phần Thủy điện Thác Mơ như là: hình thức chia cổ tức là bằng tiền, bằng cổ phiếu hay bằng việc phát hành thêm cổ phiếu TMP, ngày đăng ký cuối cùng, ngày thanh toán cổ tức TMP, … được cập nhật liên tục mới nhất qua đó giúp bạn có thể nắm rõ lịch TMP chia cổ tức.

Một số thông tin cơ bản về TMP:

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Thủy điện Thác Mơ

Mã chứng khoán: TMP

Sàn giao dịch: HOSE

 TMP chia cổ tức: Ngày đăng ký cuối cùng và tỷ lệ chia cổ tức TMP
TMP chia cổ tức: Ngày đăng ký cuối cùng và tỷ lệ chia cổ tức TMP

TMP chia cổ tức 2023 đợt 4

1. Ngày giao đăng ký cuối cùng: 27/11/2023

2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/11/2023

3. Hình thức chia: Tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2023; Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

1. Tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2023
– Tỷ lệ thực hiện: 26%/cổ phiếu (01cổ phiếu được nhận 2.600 đồng)
– Ngày thanh toán: 08/12/2023

2. Tham dự Đại hội cổ đông bất thường năm 2023
– Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
– Thời gian thực hiện: ngày 26/12/2023

TMP chia cổ tức 2023 đợt 3

Ngày đăng ký cuối cùng: 24/10/2023

Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2023
– Tỷ lệ thực hiện: 25%/cổ phiếu (01cổ phiếu được nhận 2.500 đồng)
– Ngày thanh toán: 06/11/2023

Lịch chia cổ tức TMP 2023 đợt 2

Ngày đăng ký cuối cùng: 17/07/2023

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/7/2023

Trả cổ tức còn lại năm 2022
– Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
– Ngày thanh toán: 02/08/2023

TMP chia cổ tức 2023 đợt 1

Ngày đăng ký cuối cùng: 12/06/2023

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/06/2023

Tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2022
– Tỷ lệ thực hiện: 12%/cổ phiếu (01cổ phiếu được nhận 1.200 đồng)
– Ngày thanh toán: 22/06/2023

Địa điểm thực hiện nhận cổ tức TMP

Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Thủy điện Thác Mơ vào các ngày làm việc trong tuần, bắt đầu từ ngày 06/11/2023 và xuất trình Chứng minh nhân dân theo một trong hai địa chỉ của Công ty như sau:
– Trụ sở chính: Khu 5, P. Thác Mơ, TX. Phước Long, Tỉnh Bình Phước, Việt Nam.

– Địa điểm kinh doanh: Tầng 8, Tòa nhà E.Town 1, số 364 Cộng Hòa, P.13, Q. Tân Bình, Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam.