VCS chia cổ tức: Ngày đăng ký cuối cùng, tỷ lệ chia cổ tức …

VCS chia cổ tức là việc Công ty cổ phần VICOSTONE (VCS) trích một phần lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh của công ty VCS để chi trả cho các cổ đông đang nắm giữ cổ phiếu VCS. Bạn đang muốn xem các thông tin về lịch chia cổ tức VCS? Thì nội dung bài viết dưới đây sẽ thống kê chi tiết cho bạn lịch chia cổ tức của Công ty cổ phần VICOSTONE như là: hình thức chia cổ tức là bằng tiền, bằng cổ phiếu hay bằng việc phát hành thêm cổ phiếu VCS, ngày đăng ký cuối cùng, ngày thanh toán cổ tức VCS, … được cập nhật liên tục mới nhất qua đó giúp bạn có thể nắm rõ lịch VCS chia cổ tức.

Một số thông tin cơ bản về VCS:

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần VICOSTONE

Mã chứng khoán: VCS

Sàn giao dịch: HNX

 VCS chia cổ tức: Ngày đăng ký cuối cùng và tỷ lệ chia cổ tức VCS
VCS chia cổ tức: Ngày đăng ký cuối cùng và tỷ lệ chia cổ tức VCS

VCS chia cổ tức 2023

1. Ngày giao đăng ký cuối cùng: 04/12/2023

2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 01/12/2023

3. Hình thức chia: Tạm ứng cổ tức bằng tiền lần 2 năm 2023
– Tỷ lệ thực hiện: 20%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng)
– Thời gian thực hiện: 14/12/2023

Địa điểm thực hiện nhận cổ tức VCS

+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính kế toán Công ty cổ phần VICOSTONE, khu công nghệ cao Hòa Lạc, xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội (vào các ngày làm việc trong tuần) và xuất trình căn cước công dân/giấy tờ tùy thân.