Lịch chia cổ tức – Phát hành thêm cổ phiếu VPB, FPT, MSB, SBT, GMD , BBC

VPB – Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng – VPBank – Đã thông qua việc phát hành 15 triệu cổ phiếu ESOP, với giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

FPT – CTCP FPT – Ngày 16/8 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức đợt 1 năm 2021, ngày đăng ký cuối cùng là 17/8. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 10%, thanh toán bắt đầu từ ngày 01/9/2021.

MSB – Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam – Đã thông qua việc triển khai phát hành 352,5 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2020 theo tỷ lệ 30% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 30 cổ phiếu mới). Thời gian thực hiện dự kiến trong quý III/2021.

SBT – CTCP Thành Thành Công Biên Hòa – Đã phát hành gần 12 triệu cổ phiếu để chuyển đổi 172 trái phiếu, mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, tương ứng giá chuyển đổi 14.342 đồng/cổ phiếu.

GMD – CTCP Gemadept – Ngày 13/8 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2020, ngày đăng ký cuối cùng là 16/8. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 12%, thanh toán bắt đầu từ ngày 16/9/2021.

BBC – CTCP Bibica – Ngày 11/8 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2020, ngày đăng ký cuối cùng là 12/8. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 36%, thanh toán bắt đầu từ ngày 10/9/2021.