WSB chia cổ tức: Ngày đăng ký cuối cùng, tỷ lệ chia cổ tức …

WSB chia cổ tức là việc Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Miền Tây (WSB) trích một phần lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh của công ty WSB để chi trả cho các cổ đông đang nắm giữ cổ phiếu WSB. Bạn đang muốn xem các thông tin về lịch chia cổ tức WSB? Thì nội dung bài viết dưới đây sẽ thống kê chi tiết cho bạn lịch chia cổ tức của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Miền Tây như là: hình thức chia cổ tức là bằng tiền, bằng cổ phiếu hay bằng việc phát hành thêm cổ phiếu WSB, ngày đăng ký cuối cùng, ngày thanh toán cổ tức WSB, … được cập nhật liên tục mới nhất qua đó giúp bạn có thể nắm rõ lịch WSB chia cổ tức.

Một số thông tin cơ bản về WSB:

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Miền Tây

Mã chứng khoán: WSB

Sàn giao dịch: UpCOM

 WSB chia cổ tức: Ngày đăng ký cuối cùng và tỷ lệ chia cổ tức WSB
WSB chia cổ tức: Ngày đăng ký cuối cùng và tỷ lệ chia cổ tức WSB

WSB chia cổ tức 2023

1. Ngày giao đăng ký cuối cùng: 05/12/2023

2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 04/12/2023

3. Hình thức chia: Chi tạm ứng cổ tức năm 2023 đợt 1 bằng tiền
Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
Ngày thanh toán: 18/12/2023

Địa điểm thực hiện nhận cổ tức WSB

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty vào các ngày làm việc trong tuần và xuất trình Căn cước công dân, giấy giới thiệu (nếu là tổ chức).